Poll of polls

Bergen Høyre ned – ?

Publisert 18. januar 2014. Sist endret 18. januar 2014.

1) Respons utførte for Bergens Tidende undersøkelser 18-21 november 2013 og 12–17 desember samme år om bl.a. bergensernes syn på trasévalget for bybanen i Bergen.

2) Respons spurte også om partipreferanse hvis kommunevalg. Dette var ingen partimåling der det også ble spurt om stemmegivning ved et referansevalg. Respondentenes svar på spørsmålet om parti er derfor råtall.

3) Bergens Tidende, ved journalist Kjetil Gillesvik, har gitt pollofpolls.no innsyn i råtallene i undersøkelsen i november. Samme avis, ved Trond Olav Skrunes, har gitt oss innsyn i råtallene fra desember. Vi takker hjerteligst for avisens åpenhet. Se tabell under.

4) Høyre er i minus når råtallene i november sammenlignes med desember. Vi setter likevel et spørsmålstegn i tittelen, fordi det hefter en særlig usikkerhet ved uvektete råtall, og fordi dette er undersøkelser med 600 spurte der rundt 500 svarte på spørsmålet om partipreferanse hvis kommunevalg i dag.

5) Bergen Høyres minus fra november til desember oppveies av pluss for de to øvrige byrådspartiene Frp og KrF.

6) Hvis disse råtallene antyder en retning, er en mulig vei for Arbeiderpartiet til makt i Bergen at byrådspartiene Frp+H+KrF mister sitt knappe flertall i Bergen bystyre (51 pst av stemmene i kommunevalget 2011), og at Ap oppnår en koalisjon med Venstre.

7) Vi har i en rekke kommentarer på denne plass fremhevet at den blokk som lykkes i koalisjonsbygging med Venstre kan vinne makt i Bergen 2015–2019.

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – november og desember 2013

Respondenter desember Råtall desember Råtall november BA/Gallup april 2013 Kvlg 2011
Ap 147 29,1 26 24,1 28,7
Sp 4 1 2,6 1,1 1,4
SV 48 9,5 7 4,2 4,4
R 7 1,4 2 2,5 3,2
MDG 11 2,2 3,6 2,9 2
Frp 49 9,7 4,6 9,8 10,3
H 175 34,7 40,2 43,5 35,2
KrF 29 5,7 5,2 4,7 5,6
V 31 6,1 7 5,9 7
Andre 4 0,9 1,6 1,3 2,2
Ap+Sp+SV+R+MDG 217 43 41,2 34,8 39,7
Ap+Sp+SV+R+MDG+V 248 49,1 48,3 40,7 46,7
Frp+H+KrF 253 50,1 50,1 58 51,1
Frp+H+KrF+V 284 56,2 57,1 63,9 58,1

Respons' undersøkelser for Bergens Tidende ble opptatt 18–21 november og 12–17 desember 2013, begge med 601 spurte.
Svarprosenten mht partipreferanse ved kommunevalg var 83 i november og 84 i desember (avrundet).
Valgdeltakelsen i Bergen i kommunevalget 2011 var 65,2.
Kolonnen BA/Gallup april 2013 er forrige måling i Bergen om kommunevalg (TNS Gallup for Bergensavisen).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner