Poll of polls

Taper H+Frp+KrF flertallet i Bergen?

Publisert 2. desember 2013. Sist endret 3. desember 2013.

1) Respons utførte for Bergens Tidende en undersøkelse 18-21 november 2013 om bl.a. bergensernes syn på trasévalget for bybanen i Bergen.

2) Respons spurte også om partipreferanse hvis kommunevalg. Dette var ingen partimåling der det også ble spurt om stemmegivning ved et referansevalg. Respondentenes svar på spørsmålet om parti er derfor råtall.

3) Bergens Tidende, ved journalist Kjetil Gillesvik, har gitt pollofpolls.no innsyn i råtallene i undersøkelsen. Vi takker hjerteligst for avisens åpenhet. Se tabell under.

4) Fordi dette er uvektete råtall, må tallene leses med stor varsomhet. Hvis dette hadde vært en partimåling, ville Høyre, Venstre og SV trolig blitt vektet ned. Frp ville trolig blitt vektet opp.

5) Koalisjonen av Høyre, Frp og KrF som styrer Bergen fikk 52,8 pst i 2007, og falt til 51,1 i 2011. Et marginalt fall fra nivået i 2011 vil bringe byrådet – som består av disse tre partiene – i mindretall.

6) I den grad det er mulig å lese noe ut av råtall, antyder denne undersøkelsen at det kan bli en farefull ferd – med uvisst utfall – hvis Høyre, Frp og KrF fortsatt satser på at denne koalisjonen skal beholde flertallet. Vi har på denne plass tidligere pekt på muligheten for at dette flertallet ikke overlever valget i Bergen i 2015.

7) Skulle byrådet tape sitt flertall, kommer Venstre på vippen.

8) Venstres valg mellom blokkene kan derfor avgjøre hvem som skal styre Bergen 2015–2019.

9) Skulle Venstre vurdere et samarbeid med venstresiden i bypolitikken i Bergen, vil et spennende spørsmål bli hvordan Venstres velgere vil reagere – i lys av endringene i Venstres velgerstruktur de siste årene.

10) Så blir spørsmålet om perioden frem mot valget 2015 bl.a. vil bli preget av koalisjonsbygging i Bergen – der Høyre og Arbeiderpartiet kan komme til å kjempe om Venstres gunst.

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – 18-21 november 2013 – råtall

Respondenter Andel BA/Gallup april 2013 Kvlg 2011
Ap 129 26 24,1 28,7
Sp 13 2,6 1,1 1,4
SV 35 7 4,2 4,4
R 10 2 2,5 3,2
MDG 18 3,6 2,9 2
Frp 23 4,6 9,8 10,3
H 200 40,2 43,5 35,2
KrF 26 5,2 4,7 5,6
V 35 7 5,9 7
Andre 8 1,6 1,3 2,2
Ap+Sp+SV+R+MDG 205 41,2 34,8 39,7
Ap+Sp+SV+R+MDG+V 240 48,3 40,7 46,7
Frp+H+KrF 249 50,1 58 51,1
Frp+H+KrF+V 284 57,1 63,9 58,1

Respons' undersøkelse for Bergens Tidende 18-21 november 2013 hadde 601 respondenter.
497 svarte på spørsmålet om partipreferanse, som gir en svarprosent på 82,6.
Valgdeltakelsen i Bergen i kommunevalget 2011 var 65,2.
Kolonnen BA/Gallup april 2013 er forrige måling i Bergen om kommunevalg (TNS Gallup for Bergensavisen).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner