Poll of polls

Ble Ap sviktet av LO?

Publisert 22. november 2013. Sist endret 22. november 2013.

1) Klassekampen publiserte 20. november (s. 8–9) partienes oppslutning i stortingsvalget blant medlemmene i LO.

2) Arbeiderpartiet fikk 45,7 pst mot 53,8 i 2009. Ap+Sp+SV fikk samlet 57,7 mot 64,8 i 2009. Se tabell under.

3) Kommunikasjons- og organisasjonssjef Pia Gulbrandsen i Arbeiderpartiet har opplyst til pollofpolls.no at Ap var oppdragsgiver for undersøkelsen av LO-medlemmenes stemmegivning i 2013. Hun skriver dette til oss:

«Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI f.o.m 10-13. september på oppdrag fra Arbeiderpartiet. 2000 respondenter, landsrepresentativ undersøkelse, vektet mot det faktiske valgresultatet. Tallene Klassekampen har fått er andelen blant de som svarer at de er LO-medlemmer som oppgir at de stemte på de ulike partiene på spm «hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget 8. og 9. september i år». Klassekampen har sammenlignet med tilsvarende spørsmål stilt for 4 år siden, men så vidt meg bekjent ble det da gjort i Ipsos MMI sin valgdagsmåling, og ikke i en ettervalgsundersøkelse som nå.»

4) SVs andel blant LOs medlemmer gikk ifølge disse tallene opp med 0,5 pst fra 2009 til 2013. For SV som tapte 1/3 av velgerandelen i årets valg, vil det være overraskende om partiet gikk frem i en så stor velgergruppe som LOs medlemmer. Tallene for partienes oppslutning blant LOs medlemmer bygget på utvalgsundersøkelser både i 2009 og 2013. Økningen for 0,5 for SV må sees i lys av feilmarginene ved begge undersøkelsene.

5) Klassekampens tittel var at «LO-grasrota sviktet» de rødgrønne.

6) Aftenposten tolker tallene i samme retning, se papiravisen og nettutgaven 21. november der kommentator Håvard Narum skrev at partisekretær Raymond Johansen på LO-konferansen på Gol «beskyldte ... LO-medlemmene for å ha sviktet Ap i valgkampen».

7) Kan tallene tolkes slik – ble Arbeiderpartiet «sviktet» av Landsorganisasjonens medlemmer?

8) Legges tabellen under til grunn, er forholdstallet for summen av Ap+Sp+SV i årets valg på 0,89 (57,7 / 64,8 = 0,89)

9) I valget fikk disse tre partiene 0,85 (40,41 : 47,73 = 0,85). Det er en ganske stor forskjell, og viser at de tre forrige regjeringspartiene mobiliserte relativt sett bedre innad i LO enn i velgermassen som helhet.

10) Med samme forholdstall i hele velgermassen som i LO – 0,89 – ville Ap+Sp+SV samlet fått ca 42,5, og ikke 40,4 som i valget.

11) Med rundt 42,5 ville Ap+Sp+SV trolig blitt større enn Frp+Høyre (og ikke 2,7 prosentpoeng mindre som resultatet i valget).

12) I mandater i Stortinget ville ca 42,5 for Ap+Sp+SV ført til at disse tre partiene trolig kunne fått flertall med enten KrF eller Venstre. Slik valgresultatet ble, må Ap+Sp+SV ha støtte av både KrF og Venstre for å danne flertall.

LO-medlemmenes stemmegivning 2013 vs 2009

2013 2009 Forholdstall
Ap 45,7 53,8 0,85
Sp 6,1 5,6 1,09
SV 5,9 5,4 1,09
Ap+Sp+SV 57,7 64,8 0,89
Frp 17 22,2 0,77
H 14,6 6,2 2,35
KrF 3,9 2,1 1,86
V 2,8 1,5 1,87
Frp+H+KrF+V 38,3 32 1,2
R 1,5 2 0,75

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap