0;136;0c pollofpolls.no - Ble Ap sviktet av LO?

Poll of polls

Ble Ap sviktet av LO?

Publisert 22. november 2013. Sist endret 22. november 2013.

1) Klassekampen publiserte 20. november (s. 8–9) partienes oppslutning i stortingsvalget blant medlemmene i LO.

2) Arbeiderpartiet fikk 45,7 pst mot 53,8 i 2009. Ap+Sp+SV fikk samlet 57,7 mot 64,8 i 2009. Se tabell under.

3) Kommunikasjons- og organisasjonssjef Pia Gulbrandsen i Arbeiderpartiet har opplyst til pollofpolls.no at Ap var oppdragsgiver for undersøkelsen av LO-medlemmenes stemmegivning i 2013. Hun skriver dette til oss:

«Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI f.o.m 10-13. september på oppdrag fra Arbeiderpartiet. 2000 respondenter, landsrepresentativ undersøkelse, vektet mot det faktiske valgresultatet. Tallene Klassekampen har fått er andelen blant de som svarer at de er LO-medlemmer som oppgir at de stemte på de ulike partiene på spm «hvilket parti stemte du på ved stortingsvalget 8. og 9. september i år». Klassekampen har sammenlignet med tilsvarende spørsmål stilt for 4 år siden, men så vidt meg bekjent ble det da gjort i Ipsos MMI sin valgdagsmåling, og ikke i en ettervalgsundersøkelse som nå.»

4) SVs andel blant LOs medlemmer gikk ifølge disse tallene opp med 0,5 pst fra 2009 til 2013. For SV som tapte 1/3 av velgerandelen i årets valg, vil det være overraskende om partiet gikk frem i en så stor velgergruppe som LOs medlemmer. Tallene for partienes oppslutning blant LOs medlemmer bygget på utvalgsundersøkelser både i 2009 og 2013. Økningen for 0,5 for SV må sees i lys av feilmarginene ved begge undersøkelsene.

5) Klassekampens tittel var at «LO-grasrota sviktet» de rødgrønne.

6) Aftenposten tolker tallene i samme retning, se papiravisen og nettutgaven 21. november der kommentator Håvard Narum skrev at partisekretær Raymond Johansen på LO-konferansen på Gol «beskyldte ... LO-medlemmene for å ha sviktet Ap i valgkampen».

7) Kan tallene tolkes slik – ble Arbeiderpartiet «sviktet» av Landsorganisasjonens medlemmer?

8) Legges tabellen under til grunn, er forholdstallet for summen av Ap+Sp+SV i årets valg på 0,89 (57,7 / 64,8 = 0,89)

9) I valget fikk disse tre partiene 0,85 (40,41 : 47,73 = 0,85). Det er en ganske stor forskjell, og viser at de tre forrige regjeringspartiene mobiliserte relativt sett bedre innad i LO enn i velgermassen som helhet.

10) Med samme forholdstall i hele velgermassen som i LO – 0,89 – ville Ap+Sp+SV samlet fått ca 42,5, og ikke 40,4 som i valget.

11) Med rundt 42,5 ville Ap+Sp+SV trolig blitt større enn Frp+Høyre (og ikke 2,7 prosentpoeng mindre som resultatet i valget).

12) I mandater i Stortinget ville ca 42,5 for Ap+Sp+SV ført til at disse tre partiene trolig kunne fått flertall med enten KrF eller Venstre. Slik valgresultatet ble, må Ap+Sp+SV ha støtte av både KrF og Venstre for å danne flertall.

LO-medlemmenes stemmegivning 2013 vs 2009

2013 2009 Forholdstall
Ap 45,7 53,8 0,85
Sp 6,1 5,6 1,09
SV 5,9 5,4 1,09
Ap+Sp+SV 57,7 64,8 0,89
Frp 17 22,2 0,77
H 14,6 6,2 2,35
KrF 3,9 2,1 1,86
V 2,8 1,5 1,87
Frp+H+KrF+V 38,3 32 1,2
R 1,5 2 0,75

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap