Poll of polls

Høyre overtar Askøy

Publisert 9. november 2010. Sist endret 9. november 2010.

Etter målingen til Askøyværingen/InFact opptatt 3. nov er Siv Høgtun (H) favoritt til å overta som ordfører i Askøy etter Knut Hanselmann (Frp). Høyre vokser 8,2 og Frp faller 8,2. Målingen faller inn i et mønster der Frp synes å slite i kommuner hvor partiet har ordføreren.

Arbeiderpartiet kan på Askøy notere en av sine bedre K-målinger i år med +4, men Ap er langt unna makten i kommunen så lenge Frp og Høyre samlet har over 50. I 2007 fikk Frp og Høyre 18 av 35 mandater i Askøy kommunestyre. Målingen ville gitt 19 av 35. Det skal lite til før Frp og Høyre kommer i mindretall med 17 av 35. Skjer det, blir situasjonen åpen og ordførervalget spennende.

Askøyværingen skal ha takk for at avisen publiserer en rekke bakgrunnstall. Ap er iflg avisen største parti for velgere under 40. Høyre er største parti for velgerne over 40. Frp står som vanlig sterkest blant menn.

Askøy er Hordalands nest største kommune, etter Bergen, og har hatt sterk vekst i mange år.

Askøy 1979 - 2010

K 1979 K 2007 F 2007 S 2009 AV/InFact nov 10
A 26,4 26,3 25,7 33,3 30,3
Sp 2,6 1 1,3 2,1 0,7
SV 4 7,2 5,6 4,4 5,2
R 0,6 1,2 2 0,7
Frp 31,6 30 25,7 23,4
H 27,4 20,4 22,8 20,8 28,6
KrF 12,1 6,5 6,7 6,7 5,4
V 19,3 4 3,8 3,6 3,7

AV/InFact = K-måling Askøyværingen / InFact 9. nov 2010.
Askøy leverte iflg SSB 10.794 stemmer ved K-2007 - 4,9% av 222.267 godkjente stemmer i Hordaland.

Askøy K-2007 - forhånd vs valgting

Forhånd Valgting
A 28,5 25,7
SV 7 7,3
Sp 0,9 1
KrF 8,3 6
V 3,5 4,1
H 15,4 21,7
Frp 32,8 31,3

Beregnet på grunnlag av dagbladet.no.
Andel forhåndsstemmer Askøy K-2007 var 20,7% - nasjonalt 16,5%.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner