Poll of polls

Ap og Sp sterke på indre Østlandet

Publisert 12. november 2013. Sist endret 12. november 2013.

1) I vår gjennomgang av valgresultatet, er vi i dag kommet til Østlandet. Se tabellen under, som med takk er utarbeidet av Nils Aksel Horvei.

2) Rekkefølgen i tabellen beror på sving til fordel for de to nåværende regjeringspartiene vs de tre forrige.

3) «Sving» er i denne sammenhengen summen av (i) vekst i prosentpoeng for Frp+H, og (ii) fallet i prosentpoeng for Ap+Sp+SV. Sving nasjonalt var 10,3 – som bygger på +3,0 for Frp+H og -7,3 for Ap+Sp+SV.

4) I distrikter på Østlandet der svingen var mindre enn 10 gjorde regjeringen Stoltenberg II det sterkere enn landstendensen. Tabellen viser at dette gjelder bl.a. Nord-Østerdal, Hallingdal og Gudbrandsdalen nord for Lillehammer. Særlig er Arbeiderpartiet og Senterpartiet stadig sterke i disse kjerneområdene for Stoltenbergs og Navarsetes partier.

5) På den annen side var svingen til fordel for de to nåværende regjeringspartiene sterkere enn landssnittet i og rundt byene, bl.a. Gjøvik, Grenland, Kongsberg, Lillehammer.

6) KrF er stabile med små endringer, bortsett fra minus i det vestlige av Telemark og det indre av Østfold.

7) Venstre markerer seg også i denne oversikten som et byparti – se pene pluss i Kongsberg, Lillehammer samt Oslo, Asker og Bærum.

Østlandet stortingsvalget 2013 vs stv 2009

Østlandsområder 2013 - 2009 Ap H Frp KrF Sp V SV "Sving"
Gjøvik og Toten -6,4 9 -4,3 0,1 -0,8 1,6 -1,8 13,7
Grenland -5,6 8,9 -4,2 0,2 -0,7 0,8 -1,9 12,9
Kongsberg og Numedal -10 8 -4,5 -0,1 3 3,1 -2,2 12,7
Lillehammer -5,4 8,1 -5,4 0,1 -0,4 2,3 -4,1 12,6
Follo -5,8 10,5 -7,1 0,2 -0,6 1,4 -2,8 12,5
Aust-Telemark -3,6 7,8 -3,9 0,3 -1,7 1,5 -2,5 11,8
Hadeland og Land -5 8,5 -4,5 0,2 -0,9 0,7 -1,8 11,7
Glåmdalen -3,9 9 -4,2 0 -0,3 0,9 -2,5 11,5
Romerike -4,7 10,9 -7 0,1 -0,7 1,1 -1,8 11,2
Hedmarken -4,8 7,2 -3,6 0,2 0 0,7 -2,6 10,9
Oslo, Asker og Bærum -4,8 8,7 -6,5 0,1 -0,2 1,8 -3,6 10,8
Vest-Telemark -2,6 8 -3,8 -0,6 -2 0,5 -2 10,8
Sør-Østerdal -3,8 9,9 -5,5 0 0,1 0,7 -2,4 10,6
Nedre Buskerud -4,9 10 -6,8 0,1 -0,6 1,4 -1,8 10,4
Indre Østfold -2,9 10,4 -6,3 -0,7 -1,9 0,7 -1,2 10,1
Nord-Østerdal -1,7 5,3 -3 -0,2 -0,1 0,5 -2,4 6,5
Hallingdal -2,6 8,8 -7,4 -0,2 0,4 1 -2,2 5,8
Gudbrandsdalen minus Lillehammer -3,8 5,3 -4 0,2 2 0,6 -2,3 5,3
Aurdal og Valdres -0,4 9,2 -7,8 -0,1 0 -1,8 -1,5 3,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp