Poll of polls

Valget – pluss/minus 10.000 innbyggere

Publisert 1. november 2013. Sist endret 1. november 2013.

1) Tabellen under er med takk utarbeidet av Jon Aabye, og gjengir partiene fylkesvis i kommuner med henholdsvis over og under 10.000 innbyggere.

2) Arbeiderpartiet fikk 30,7 i kommuner med flere enn 10.000 innbyggere – og 31,2 i kommuner med under 10.000 innbyggere. Selv om denne forskjellen bare er fem promille, er det flere fylker med større forskjeller enn dette mellom disse to kommunetypene – se for Ap bl.a. Akershus, Østfold, Buskerud, Nord-Trøndelag.

3) Høyre er ikke uventet klart større i kommuner med over 10.000 innbyggere enn under – 28,5 pst vs 21,0. Fremskrittspartiet ble omtrent jevnstore i disse to kommunetypene.

KOMMUNER > 10000 INNBYGGERE KOMMUNER < 10000 INNBYGGERE
AP H FRP KRF SP V SV MDG AP H FRP KRF SP V SV MDG
OSLO 30,4 29,8 11,7 2,8 0,9 8,2 6,3 5,6
AKERSHUS 28,4 34,0 17,0 3,2 2,5 6,3 3,5 3,1 31,2 24,8 18,7 5,9 6,8 5,8 2,4 2,6
HORDALAND 25,1 32,3 14,7 7,2 3,2 6,1 5,4 3,4 23,8 26,9 17,0 10,1 9,8 4,4 3,0 2,3
ROGALAND 22,8 31,2 19,1 10,2 4,7 3,4 2,3 2,3 21,8 22,8 16,0 13,5 14,0 3,2 2,6 1,4
SØR-TRØNDELAG 37,2 23,5 13,1 3,3 3,5 6,0 6,5 3,7 35,3 18,6 14,9 4,9 14,6 3,8 3,4 1,8
ØSTFOLD 36,4 25,6 19,3 5,1 2,6 3,7 2,5 2,1 28,2 23,6 20,8 8,1 10,8 3,3 1,8 1,6
BUSKERUD 32,5 29,6 19,1 3,1 4,3 4,7 2,8 2,3 28,6 26,5 16,2 4,0 13,9 4,3 2,5 2,1
MØRE OG ROMSDAL 26,5 28,2 20,7 7,4 4,1 6,5 2,9 1,6 24,2 24,9 19,6 10,0 11,0 4,9 2,2 1,2
NORDLAND 35,0 23,3 19,0 3,5 4,4 3,6 5,4 2,4 35,1 18,8 18,5 3,9 9,9 3,9 4,9 1,6
VESTFOLD 29,6 30,7 19,4 4,9 2,0 4,6 4,0 2,5 29,8 26,5 20,5 4,8 7,7 3,9 2,9 2,2
HEDMARK 43,9 20,1 13,0 2,8 7,2 3,8 3,9 2,2 42,0 15,2 14,6 2,2 15,1 2,6 3,9 1,6
OPPLAND 40,5 21,4 12,8 3,5 7,7 5,0 3,2 2,8 41,6 16,5 12,7 2,8 17,4 2,8 2,7 2,0
VEST-AGDER 24,7 28,5 17,3 13,0 1,5 4,8 3,0 2,7 21,5 24,8 20,6 16,0 6,7 3,1 1,8 1,2
TELEMARK 36,9 23,1 20,2 6,5 1,9 3,5 3,2 2,1 36,4 18,0 15,5 7,3 11,5 3,5 3,5 2,3
TROMS 30,5 23,6 19,1 3,7 4,0 4,8 7,6 2,9 32,1 19,7 20,6 5,0 11,1 3,0 4,2 1,7
NORD-TRØNDELAG 43,5 15,4 13,0 3,5 14,1 4,0 3,5 1,4 38,5 12,7 12,7 3,6 22,1 4,3 3,3 1,2
AUST-AGDER 27,4 27,9 18,4 10,3 2,6 5,4 2,9 2,1 29,3 22,1 16,9 12,8 8,1 3,6 2,1 1,7
SOGN OG FJORDANE 31,4 23,9 11,9 7,1 10,4 6,4 4,8 2,3 27,2 17,7 10,5 8,4 23,5 6,3 3,0 1,5
FINNMARK 39,1 19,9 18,2 2,9 2,7 4,0 5,0 2,2 40,6 22,8 13,6 3,0 4,8 3,2 5,4 2,3
HELE LANDET 30,7 28,5 16,3 5,2 3,3 5,6 4,4 3,1 31,2 21,0 16,6 7,0 12,8 3,9 3,1 1,7

Johan Giertsen

Del på Facebook