Poll of polls

Frp og Ap jevnstore på kysten i sørvest

Publisert 26. oktober 2013. Sist endret 26. oktober 2013.

1) Tabellene under er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei, og gjengir partienes oppslutning i stortingsvalget i kyst- og fjordkommunene fra Vest-Agder til og med Romsdal. Tabellene gjelder oppslutningen i kyst- og fjordkommunene i (i) Vest-Agder, (ii) Rogaland, (iii) Hordaland, (iv) Sogn og Fjordane, (v) Sunnmøre og Romsdal, (vi) Dette området samlet.

2) Vi ser bl.a. at Frp og Ap er jevnstore i kystkommunene i Rogaland, at Ap er to promille større enn Frp i kystkommunene i Hordaland, at Høyre er større enn Ap i kystkommunene i Sogn og Fjordane, og at Frp er større enn Ap i kystkommunene i Sunnmøre og Romsdal.

3) Regjeringspartiene Frp og Høyre fikk over 50 pst av stemmene langs kysten fra Kristiansand til Kristiansund – fra og med Søgne, til og med Averøy – ikke i alle kommunene enkeltvis, men samlet.

4) I 23 kommuner var regjeringspartiene Frp og Høyre de to største partiene i stortingsvalget. Av disse finner vi 21 kommuner fra Vest-Agder til og med Møre og Romsdal. Disse kommunene er:

(i) Vest-Agder: Lindesnes og Farsund,

(ii) Rogaland: Klepp, Sola, Karmøy,

(iii) Hordaland: Os, Austevoll, Sund, Øygarden,

(iv) Sogn og Fjordane : Selje,

(v) Møre og Romsdal: Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske (hvor KrF var tredje størst), Vestnes, Midsund, Fræna.

De to øvrige kommunene der Frp og Høyre var de to største partiene, er Våler i Østfold og Flesberg i Buskerud.

5) Hvilke kommuner som i denne oversikten er ansett som henholdsvis kyst-, fjord- og innlandskommuner fremgår av vår kommentar 24. oktober 2013.

Kysten fra Vest-Agder til og med Romsdal

Vest-Agder Ap H Frp KrF Sp V SV MdG
Kyst 2013 24 29,2 18 12,4 1,8 4,9 3 2,6
Kyst 2009 27,1 19,2 27 13,8 2,3 3,4 4,5
Absolutt endring -3,1 10 -9 -1,4 -0,5 1,5 -1,5
Relativ endring -11 % 52 % -33 % -10 % -22 % 43 % -34 %
Fjord 2013 20,3 26 20,8 18,8 5,6 2,2 1,5 0,9
Fjord 2009 22,2 14,7 30,3 21,1 6,3 2,3 2
Absolutt endring -1,9 11,3 -9,5 -2,3 -0,8 -0,2 -0,5
Relativ endring -9 % 77 % -31 % -11 % -12 % -8 % -23 %

Rogaland Ap H Frp KrF Sp V SV MdG
Kyst 2013 21,3 30,2 21,3 11,8 4,9 3,6 2,2 1,6
Kyst 2009 23,8 18,6 30,9 12,7 5,3 3,6 3,2
Absolutt endring -2,6 11,6 -9,5 -0,9 -0,4 0 -1
Relativ endring -11 % 63 % -31 % -7 % -7 % -1 % -31 %
Fjord 2013 23,8 30,5 17,3 9,4 4,8 5,2 4 2,5
Fjord 2009 27,7 20,5 24 9,9 5,6 5 5,7
Absolutt endring -3,9 10 -6,7 -0,4 -0,8 0,2 -1,6
Relativ endring -14 % 49 % -28 % -4 % -14 % 5 % -29 %

Hordaland Ap H Frp KrF Sp V SV MdG
Kyst 2013 20,6 32 20,4 12,8 4,1 3,3 2,2 1,6
Kyst 2009 25 19,2 31,1 11,6 5,5 2,8 2,5
Absolutt endring -4,5 12,8 -10,7 1,2 -1,3 0,5 -0,3
Relativ endring -18 % 66 % -34 % 10 % -24 % 17 % -13 %
Fjord 2013 25,5 31,2 14,3 6,9 4,4 6,2 5,4 3,4
Fjord 2009 31,3 20,3 21,6 6,5 5,5 4,9 5,9
Absolutt endring -5,8 10,9 -7,2 0,5 -1,1 1,3 -0,6
Relativ endring -18 % 54 % -34 % 7 % -20 % 27 % -10 %

Sogn og Fjordane Ap H Frp KrF Sp V SV MdG
Kyst 2013 25,2 25,7 16,3 8,2 11,4 6,6 2,8 1,5
Kyst 2009 25,9 15,8 22,7 6,7 17,1 3,5 6,3
Absolutt endring -0,7 9,9 -6,3 1,5 -5,7 3,1 -3,6
Relativ endring -3 % 63 % -28 % 22 % -33 % 89 % -56 %
Fjord 2013 29,6 16,4 8,8 8,1 23,6 6,2 3,7 1,7
Fjord 2009 31,6 10,6 13,3 6,7 27,8 3,3 5,7
Absolutt endring -1,9 5,9 -4,5 1,3 -4,1 2,9 -2
Relativ endring -6 % 56 % -34 % 20 % -15 % 91 % -35 %

Sunnmøre og Romsdal Ap H Frp KrF Sp V SV MdG
Kyst 2013 18,9 31,1 20,8 12,6 7 5 1,5 1,5
Kyst 2009 24,1 18,8 30,1 12,1 7,8 3,4 2,4
Absolutt endring -5,3 12,3 -9,3 0,5 -0,9 1,6 -1
Relativ endring -22 % 65 % -31 % 4 % -11 % 46 % -40 %
Fjord 2013 22 28,2 21 9,6 7,2 5,4 2,9 1,7
Fjord 2009 28 17,4 28,6 9 7,5 3,9 4,4
Absolutt endring -6,1 10,8 -7,6 0,6 -0,2 1,4 -1,5
Relativ endring -22 % 62 % -26 % 7 % -3 % 36 % -33 %

Vest-Agder til Romsdal Ap H Frp KrF Sp V SV MdG
Kyst 2013 22 30 19,8 12 4,5 4,3 2,4 0,9
Kyst 2009 25,2 18,7 29,1 12,4 5,5 3,4 3,6
Absolutt endring -3,2 11,3 -9,3 -0,4 -1 0,9 -1,2
Relativ endring -13 % 60 % -32 % -3 % -18 % 26 % -34 %
Fjord 2013 24,8 29,3 15,8 8,3 6,5 5,7 4,4 1,6
Fjord 2009 29,7 19 22,8 8 7,7 4,6 5,5
Absolutt endring -4,9 10,3 -7 0,3 -1,1 1,1 -1,1
Relativ endring -17 % 54 % -31 % 3 % -15 % 25 % -20 %

Johan Giertsen

Del på Facebook