Poll of polls

Sp relativt sterkere enn Ap og SV

Publisert 19. oktober 2013. Sist endret 22. oktober 2013.

1) Senterpartiet fikk 155.357 stemmer i stortingsvalget. Fordi valgdeltakelsen var større i år enn for fire år siden, var Sp’s fall mot 2009 i antall stemmer marginalt – 9.649 stemmer.

2) Sp’s andel i år ble 5,48 pst – mot 6,15 i 2009. Relativt fall var 11 pst.

3) Arbeiderpartiet hadde et relativt fall på 13 pst – 30,84 i 2013 vs 35,37 i 2009.

4) SV falt relativt 34 pst – 4,09 i 2013 vs 6,20 i 2009.

5) Senterpartiet gjorde det dermed relativt sett sterkest av de tre partiene i regjeringen Stoltenberg II.

6) Sp gjorde også i år et bedre valg enn snittet av målingene. Senterpartiets snitt på landsmålingene var fem minus fra januar til og med juli. Snittet fra ukene 32 til og med 36 var 5,3 – 5,1 – 5,4 – 5,2 – 5,1 – så valget 5,5. Fylkesmålingene i sluttfasen hadde i hovedsak samme utvikling for Navarsetes parti.

7) Marit Arnstad ble vinneren i Senterpartiet. Hennes fylkesparti i Nord-Trøndelag fikk 16,7 pst – mot 15,5 i 2009. Tross dystre målinger før valget, gjenerobret hun distriktsmandatet med solid margin.

8) Trygve Slagsvold Vedum kan også se tilbake på et sterkt resultat – 10,2 pst i Hedmark var bare en promille ned siden 2009. Det samme gjelder Anne Tingelstad Wøien i Oppland, som med 12,3 pst også hadde et minus på bare en promille.

9) Partileder Liv Signe Navarsete måtte på den annen side se at hennes fylkesparti i Sogn og Fjordane fikk 20,6 pst – ned 4,6 fra 25,2 i 2009. Relativt sett var Sp’s fall i partilederens hjemfylke på 18 pst – mot 11 pst nasjonalt. På den annen side var Senterpartiets resultat i Sogn og Fjordane bedre enn målingene, og Sp unngikk å bli slått av Høyre i fjordfylket.

10) Senterpartiet var representert fra folkerike Akershus i alle valg fra 1949 til og med 2005, med unntak av 1981. Anne Enger Lahnstein er en av mange Sp-profiler som har vært innvalgt fra Akershus. Mens Sp holder solid i kjernefylker som Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland, er avstanden til mandat i Akershus økende for Navarsetes parti. Sp fikk i år 2,5 pst i Akershus.

11) Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha utarbeidet tabellene under.

Senterpartiet – fylkenes andel av partiets nasjonale stemmetall

2013 F-2011 2009
Østfold 4,1 4,5 4,4
Akershus 5,2 5,4 5,7
Oslo 1,9 1,1 1,9
Hedmark 7,4 6,6 6,7
Oppland 8,5 7,9 7,8
Buskerud 5,9 5,0 5,4
Vestfold 2,6 2,7 2,6
Telemark 2,8 4,2 3,1
Aust-Agder 1,8 2,1 1,6
Vest-Agder 1,9 2,4 2,0
Rogaland 8,1 7,7 8,0
Hordaland 8,0 8,1 8,9
Sogn og Fjordane 8,1 9,2 9,0
Møre og Romsdal 7,6 6,9 7,2
Sør-Trøndelag 7,3 7,1 7,2
Nord-Trøndelag 8,2 8,2 6,8
Nordland 5,9 5,7 6,5
Troms 3,6 4,2 4,3
Finnmark 0,9 0,9 1,0

Sp – regionene

2013 F-2011 2009 2013–2009
Oslo og Akershus 1,6 1,6 2 0,8
Østlandet for øvrig 6,3 7,5 6,8 0,93
Agder 3,6 5,2 3,9 0,92
Vestlandet 6,7 7,9 7,9 0,85
Trøndelag 9,5 11,0 9,8 0,97
Nord-Norge 6,2 7,5 7,7 0,81
Norge 5,5 6,3 6,2 0,89

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp