Poll of polls

Ap ned, Frp opp - hva skjer?

Publisert 8. november 2010. Sist endret 9. november 2010.

I november er hittil publisert tre nasjonale stortingsvalgmålinger - TV2/TNS Gallup, Sunnmørsposten/Sentio og Nationen/Klassekampen/Norfakta. Snittet mot oktober for de tilsvarende målingene er for Ap -2,6, for Høyre +0,7 og for Fremskrittspartiet +1,8. Summen av pluss for Høyre og Frp (2,5) svarer til fallet for Ap (2,6).

Hva skjer nå? Faller Ap's lojalitet ytterligere? I hvilke velgergrupper og regioner styrkes Frp? Mediene som har publisert målingene har flere svar i materialet fra byråene, men som vanlig viser såkalte riksmedier liten vilje til å informere publikum om bakgrunnstall.

På bakgrunn av det vi vet om endringene i november sett i lys av bakgrunnstall fra tidligere i år, er det mulig at Ap's lojalitet mot 2009 på de første målingene i november har vært under 60. På den annen side har Fremskrittspartiets lojalitet trolig øket. Frp's lojalitet har på mange målinger i 2010 vært rundt 70. Nivåene så langt i november kan antyde nærmere 80.

En motpost til at Fremskrittspartiets lojalitet trolig har øket, er at overgangene fra Frp til bl.a. Høyre trolig har gått ned. Til tross for dette, holder Høyre foreløpig sitt nivå fra oktober. Gitt dette, er det på disse målingene sannsynlig at (1) Høyre holder sin ekstreme lojalitet på rundt 90 fra sine 2009-velgere, og (2) at Høyre kompenserer færre overganger fra Frp med høyere overganger fra andre partier og/eller høyere score blant velgere som ikke stemte i 2009.

Hvis mønsteret i tidspunktene for landsmålinger blir fulgt i november, er det sannsynlig at NRK/Norstat er den neste som vil bli publisert. pollofpolls.no tillater seg å håpe at NRK gir en analyse av Norstats bakgrunnstall som statskanalen kan være bekjent av.

Tre første landsmålinger nov 2010

Spm om stemmegivning ved stortingsvalg. Endring mot måling oktober fra samme byrå.

Ap Høyre Frp
TV2/TNS Gallup -2,9 1,6 3
SMP/Sentio -2,9 1,3 0,6
Nat/KK/Norfakta -2,1 -0,9 1,7
Snitt -2,6 0,7 1,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger