Poll of polls

Kommunevalget neste

Publisert 13. oktober 2013. Sist endret 13. oktober 2013.

1) På vår hjemmeside har vi nå skiftet fra stortingsvalgnatt til lokalvalgkamp. Poll of polls kommunevalget 2015 er nå øverst på hjemmesiden.

2) Vi understreker at poll of polls kommunevalget ikke fra vår side er ment som en prognose for resultatet i valget om knapt to år.

3) Denne beregningsmåten må utelukkende leses i lys av forutsetningene, som i korthet er (i) at relativ endring for partiene nasjonalt svarer til et veiet snitt av målinger i kommunene der velgerne er spurt om stemmegivning ved kommunevalg, og (ii) kommunene forutsettes å levere samme antall godkjente stemmer som i kommunevalget 2011.

4) Poll of polls kommunevalget består f.t. av målinger i 14 kommuner som leverte 17,7 pst av stemmene i kommunevalget 2011.

5) I 2010 og 2011 ble det publisert et rekordartet antall lokale målinger. Allerede mot slutten av første halvår 2010 kunne vår poll of polls basert på lokale målinger antyde en retning mot det som i september 2011 ble hovedtendenser i kommunevalget.

6) Stortingsvalget 2013 er i vårt system nå lagt inn i arkivet. Dette valget er fra nå av referansevalg på pollofpolls.no for bl.a. mandatberegninger og for poll of polls stortingsvalget 2017 som vil bli basert på fylkesmålinger med spørsmål om stortingsvalg.

7) Overgangen til 2013 som referansevalg i stedet for 2009 er en omlegging av vårt system som berører en rekke funksjoner med risiko for uforutsette feil. Skulle våre lesere oppdage feil, vil vi sette pris på å bli orientert.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no