Poll of polls

SV ned relativt i øst – opp i vest og nord

Publisert 12. oktober 2013. Sist endret 12. oktober 2013.

1) SV fikk 4,3 pst av forhåndsstemmene og 3,99 pst av stemmene på valgtinget.

2) SVs 116.021 stemmer av 2.836.029 av godkjente stemmer på partiene, ga Lysbakkens parti 4,09 pst. Avstanden til sperregrensen ble 2.580 stemmer.

3) At SV passerte sperregrensen, førte til fem utjevningsmandater i tillegg til to distriktsmandater.

4) Begge SVs distriktsmandater ble vunnet av bergensere – Heikki Holmås og Audun Lysbakken. Holmås er oss bekjent Stortingets høyest dekorerte innenfor de bergenske buekorps – fra sin tid som fanebærer i Skutevikens buekorps.

5) SVs snitt på nasjonale målinger siste uke før valget var 5,0 pst. Snittet på de fem landsmålingene som ble publisert 7. og 8. september var 5,1.

6) pollofpolls.no – som baserer sin beregning på fylkesmålinger – noterte SV på 4,8 pst både lørdag 7., søndag 8. og mandag 9. september.

7) I denne beregningen lå inne Sentios måling i Oslo for Klassekampen 3. september med SV på 9,5 pst og Ap på 25,5. Målingen hadde samlet avvik mot valget i Oslo på 14,1.

8) I pollofpolls.no hadde vi kunnskap om en upublisert måling i Oslo, opptatt mindre enn en uke før valgdagen. Målingen traff (nesten) blink for Ap og SV i hovedstaden.

9) Hvis vi hadde kunnet legge ut denne målingen, ville vår poll of polls basert på fylkesmålinger vært enda nærmere sluttresultatet – for SV ville vi da bare hatt et avvik på tre eller fire promille.

9) Legger vi til grunn siste måling i hvert av landets 19 fylker, ser vi at fylkesmålingene samlet sett hadde et marginalt avvik for SV – når nevnte upubliserte måling tas med. Tas denne målingen ikke med, var avviket for SV uansett mindre på fylkesmålingene enn landsmålingene.

10) Landsmålingene i sluttfasen synes derfor å ha overvurdert partiet. Det samme gjaldt TNS Gallups valgdagsmåling for TV2 med SV på 5,1.

11) Spørsmålet blir da om overvurderingen av SV på landsmålingene vil fortsette også etter valget.

12) SV hadde 53,7 pst av sine stemmer i 2009 på Østlandet, og 52,9 i fylkestingsvalget 2011. I årets valg var denne andelen falt til 49,1.

13) Valget har derfor flyttet SVs tyngdepunkt – fra et svekket Østlandet til et sterkere vest og nord.

14) Hordaland, Troms og Sør-Trøndelag gjorde det relativt sett skarpest blant SVs fylkespartier i valget 2013.

15) Spissformulert kan nummer to i landets utøvende makt – miljøvernminister Solhjell – takke disse tre fylkespartiene for at han kom inn på utjevning fra Akershus. Særlig var resultatet for Hordaland SV bemerkelsesverdig sterkt – sammenlignet med SVs landssnitt.

16) Hadde fallet relativt sett for SV i Hordaland vært det samme som det relative fallet i Solhjells hjemfylke Akershus, ville SV vært under sperregrensen. Statsråd Solhjell måtte i så fall ha avsluttet sin rikspolitiske karriere samtidig som regjeringen Stoltenberg II fratrådte.

17) For den tredje av SVs statsråder – barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen – var alle gode ting ikke tre i årets valg. Hun vant utjevningsmandatet i Vestfold i 2005 og 2009, men i 2013 måtte hun se at KrF overtok dette. Målingene i Vestfold antydet denne muligheten allerede primo august.

18) Resultatet i barne-, likestillings- og inkluderingsministerens hjemfylke Vestfold illustrerer svekkelsen av SV på Østlandet. Hvis Vestfold SVs fall fra 6,5 pst i 2009 til 3,8 pst i år hadde svart til SVs relative fall nasjonalt, ville SV fått 3,6 pst. Hvis SVs relative minus nasjonalt hadde vært det samme som i Lysbakkens hjemfylke Hordaland, ville SV fått 5,6 pst – og ville konkurrert med KrF om å være Stortingets fjerde største parti.

Sosialistisk Venstreparti – fylkenes andel av SVs nasjonale stemmetall

2013 F-2011 2009
Østfold 3,2 3,6 3,9
Akershus 9,7 10,9 10,2
Oslo 18,9 20,1 20,0
Hedmark 3,8 3,9 4,3
Oppland 2,7 3,3 3,2
Buskerud 3,5 3,8 3,9
Vestfold 4,5 4,1 5,1
Telemark 2,8 3,2 3,0
Aust-Agder 1,4 2,0 1,6
Vest-Agder 2,2 2,2 2,2
Rogaland 6,8 5,8 6,4
Hordaland 12,2 9,2 8,8
Sogn og Fjordane 1,8 2,2 2,1
Møre og Romsdal 3,0 3,5 3,2
Sør-Trøndelag 8,6 7,4 7,7
Nord-Trøndelag 2,2 3,3 2,8
Nordland 6,0 5,5 6,0
Troms 4,9 3,9 3,8
Finnmark 1,7 2,0 1,8

SV – andel i regionene

2013 F-2011 2009 2013–2009
Oslo og Akershus 4,9 5,3 8,1 0,6
Østlandet for øvrig 3,1 3,6 5,4 0,57
Agder 2,6 3,2 4,1 0,63
Vestlandet 3,8 3,5 4,9 0,78
Trøndelag 5,0 5,3 7,5 0,67
Nord-Norge 5,6 5,4 7,7 0,73
Norge 4,1 4,3 6,2 0,66

Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms relativt sett sterkest for SV

SV 2013–2009 Mandat SV
Østfold 0,53
Akershus 0,63 U
Oslo 0,61 D
Hedmark 0,59 U
Oppland 0,57
Buskerud 0,6
Vestfold 0,58
Telemark 0,61
Aust-Agder 0,6
Vest-Agder 0,67
Rogaland 0,7
Hordaland 0,9 D
Sogn og Fjordane 0,59
Møre og Romsdal 0,66
Sør-Trøndelag 0,72 U
Nord-Trøndelag 0,52
Nordland 0,67
Troms 0,86 U
Finnmark 0,64 U
Norge 0,66

D = Distriktsmandat
U = Utjevningsmandat

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV