Poll of polls

Fylkesmålinger om kommunevalg?

Publisert 7. november 2010. Sist endret 7. november 2010.

Såvidt pollofpolls.no har kunnet bringe på det rene, er InFact (for NRK og Agderposten) f.t. eneste byrå som har hatt fylkesmålinger med kommunevalgspørsmål. Dette er i fylkene Nordland, Troms og Finnmark (for NRK, publisert 1. sep) og Aust-Agder (for Agderposten, publisert 6. nov).

Så langt vi har sett dekningen av disse målingene, har verken Agderposten eller nrk.no reist spørsmålet om slike kommunevalgmålinger må leses med varsomhet, på bakgrunn av at alle partiene neppe vil stille i alle kommunene. Enkelte velgere som er intervjuet i disse fire fylkesmålingene har - antagelig - fått anledning til å oppgi preferanse for et parti som ikke kommer til å stille liste i kommunen.

Når det f.eks. gjelder Aust-Agder i K-2007, var prosentandelen av de stemmeberettigede som hadde tilgang til stortingspartienes lister ved kommunevalget denne:

Ap100
Sp100
H99
KrF98
V94
Frp92
SV79

I Nordland K-2007 var tilsvarende for f.eks. Fremskrittspartiet 91.

Dette reiser for det første spørsmålet om hensiktsmessigheten av fylkesmålinger med kommunevalgspørsmål. Fylkesmålinger i oppkjøringen mot valget 2011 må være mer relevant hvis velgerne spørres om preferanse ved fylkestingsvalg.

For det andre, hvis fylkesmålinger med kommunevalgspørsmål gjennomføres, bør vedkommende medium som publiserer målingen informere publikum om den mulige betydningen av at alle partiene ikke stiller liste i alle kommunene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger