Poll of polls

H+Frp 43,2 vs Ap+Sp+SV 40,4

Publisert 11. oktober 2013. Sist endret 14. oktober 2013.

1) Høyre og Fremskrittspartiet fikk iflg valgresultat.no 1.223.792 stemmer –43,15 pst.

2) Ap, Sp og SV fikk 1.146.147 stemmer – 40,41 pst. Dette er marginalt sterkere enn Frp og Høyre fikk samlet i 2009 – 40,15 pst.

3) Valgdeltakelsen var i år høyere enn i 2009, og de to kommende regjeringspartnerne Frp og Høyre fikk i årets valg knapt 57.000 stemmer færre enn Ap, Sp og SV fikk i 2009 med den gang 47,73 pst.

4) Tabellene under gjengir sum de tre nåværende regjeringspartiene Ap+Sp+SV – sammenlignet med summen av Frp og Høyre.

5) Av de 13 fylkene som hadde størst relativ vekst i antall stemmeberettigede fra 2009 til 2013 (Akershus, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland, Vest-Agder, Østfold, Vestfold, Aust-Agder, Buskerud, Troms, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal) var Frp+Høyre større enn Ap+Sp+SV i ti fylker (alle minus Sør-Trøndelag, Troms og Nord-Trøndelag).

6) Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha beregnet grunnlaget for disse tabellene.

Frp+Høyre vs Ap+Sp+SV – fylkene

Andel av Norges befolkning H+Frp minus A+Sp+SV 2013 H+Frp 2013 A+Sp+SV 2013 H+Frp 2009 A+Sp+SV2009 Sving
Oslo 12,4 3,9 41,5 37,6 39,3 46,2 10,9
Akershus 11,2 16,4 50,9 34,5 47,5 42,5 11,4
Hordaland 9,9 12,3 46,4 34,2 43,0 41,5 10,8
Rogaland 9,0 17,7 48,9 31,2 46,0 36,5 8,2
Sør-Trøndelag 6,0 -13,1 35,8 48,9 33,5 56,2 9,6
Østfold 5,6 2,9 44,6 41,6 40,6 48,9 11,2
Buskerud 5,3 7,1 47,6 40,6 44,5 47,9 10,4
Møre og Romsdal 5,1 10,5 46,3 35,8 43,5 43,1 10,0
Nordland 4,7 -7,2 40,0 47,2 35,8 55,3 12,2
Vestfold 4,7 13,1 49,5 36,4 46,9 43,5 9,7
Hedmark 3,8 -24,5 32,3 56,8 28,5 63,5 10,5
Oppland 3,7 -24,4 31,9 56,2 28,7 63,3 10,3
Vest-Agder 3,5 16,3 45,8 29,5 44,9 34,0 5,4
Telemark 3,4 -3,7 40,7 44,5 36,2 52,5 12,6
Troms 3,2 -2,0 41,9 43,9 38,1 52,5 12,4
Nord-Trøndelag 2,7 -34,6 27,4 62,0 26,4 65,5 4,5
Aust-Agder 2,2 8,7 43,9 35,1 42,4 41,2 7,6
Sogn og Fjordane 2,1 -22,3 29,8 52,1 27,9 60,6 10,4
Finnmark 1,5 -11,4 37,4 48,7 33,0 57,8 13,4
Hele landet 100,0 2,7 43,2 40,4 40,1 47,7 10,3

Stemmeberettigede 2013 vs 2009

2013 2009 Endring pst H+Frp Ap+Sp+SV
Østfold 209026 201989 3,5 44,6 41,6
Akershus 394402 375622 5 50,9 34,5
Oslo 435708 416168 4,7 41,5 37,6
Hedmark 148098 146649 1 32,3 56,8
Oppland 142014 141243 0,5 31,9 56,2
Buskerud 193384 188044 2,8 47,6 40,6
Vestfold 176769 171423 3,1 49,5 36,4
Telemark 128348 126972 1 40,7 44,5
Aust-Agder 81860 79489 3 43,9 35,1
Vest-Agder 126313 121754 3,7 45,8 29,5
Rogaland 308970 296220 4,3 48,9 31,2
Hordaland 357470 344321 3,8 46,4 34,2
Sogn og Fjordane 78279 78071 0,3 29,8 52,1
Møre og Romsdal 187673 184975 1,5 46,3 35,8
Sør-Trøndelag 222151 213863 3,9 35,8 48,9
Nord-Trøndelag 99918 97830 2,1 27,4 62,0
Nordland 179460 177796 0,9 40,0 47,2
Troms 118607 115670 2,5 41,9 43,9
Finnmark 53303 52686 1,1 41,9 43,9
Norge 3641753 3530785 3,1 43,2 40,4

Frp+Høyre vs Ap+Sp+SV – regionene

H+Frp minus A+Sp+SV 2013 H+Frp 2013 A+Sp+SV 2013 H+Frp 2009 A+Sp+SV2009
Oslo og Akershus 9,9 46,0 36,1 43,3 44,4
Østlandet for øvrig -3,2 42,0 45,1 38,4 52,4
Agder 13,3 45,0 31,7 43,9 36,8
Vestlandet 10,8 45,8 35,0 42,8 41,8
Trøndelag -19,6 33,3 52,9 31,3 59,0
Nord-Norge -6,0 40,3 46,3 36,2 54,7
Hele landet 2,7 43,2 40,4 40,1 47,7

Johan Giertsen

Del på Facebook