Poll of polls

Største velgerandel for mindretallsregjering på 41 år

Publisert 2. oktober 2013. Sist endret 2. oktober 2013.

1) Tabellen under gjengir mindretallsregjeringer etter 1945, og hvilken oppslutning partiet eller partiene i disse regjeringene har hatt i valg.

2) Erna Solberg vil lede mindretallsregjering nr. 17 i etterkrigstiden. Disse 17 regjeringene har hatt tolv ulike statsministre.

3) Mindretallsregjeringene til Gerhardsen (1961–63 og 1963–65) hadde 46,8 pst oppslutning i valget 1961, som brakte Arbeiderpartiet i mindretall.

4) Brattelis første regjering (1971–72) bygget på valget i 1969 med Ap på 46,5 pst.

5) Erna Solbergs regjering (Frp+H) vil når den tiltrer i oktober 2013 ha 43,1 pst av velgerne i årets valg bak seg. Regjeringen vil i tillegg ha en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre.

6) Erna Solbergs regjering med 43 pst vil bare ha Gerhardsens regjeringer 1961–63 og 1963–65 og Brattelis første mindretallsregjering 1971–72 foran seg – når det gjelder velgerandel bak partiet eller partiene i en mindretallsregjering etter 1945.

7) Vi må 41 år tilbake for å finne en mindretallsregjering med en større velgerandel bak regjeringspartiet eller -partiene i valget enn regjeringen Erna Solberg (Brattelis første regjering).

Mindretallsregjeringer etter 1945 – velgeroppslutning

Statsminister Partier Periode Velgeroppslutning
Gerhardsen Ap 61–63 46,8
Lyng H+KrF+Sp+V 63 42,7
Gerhardsen Ap 63–65 46,8
Bratteli Ap 71–72 46,5
Korvald KrF+Sp+V 72–73 26,2
Bratteli Ap 73–76 35,3
Nordli Ap 76–77 35,3
Nordli Ap 77–81 42,3
Brundtland Ap 81 42,3
Willoch H 81–83 31,8
Brundtland Ap 86–89 40,8
Syse H+KrF+Sp 89–90 37,2
Brundtland Ap 90–93 34,3
Brundtland Ap 93–96 36,9
Jagland Ap 96–97 36,9
Bondevik KrF+Sp+V 97–00 26,1
Stoltenberg Ap 00–01 35
Bondevik H+KrF+V 01–05 37,5
Solberg Frp+H 13– 43,1

Nordlis regjering varte fra 1976 til 1981. Fordi stortingsvalget 1977 var i løpet av denne perioden, er Nordli oppført to ganger i tabellen.
Willoch styrte i mindretall (1981–83) og i flertall (1983–86), men det var formelt sett samme regjering hele perioden.
Brundtland III styrte 1990–96. Fordi stortingsvalget 1993 var i denne perioden, er Brundtlands tredje regjering oppført to ganger i tabellen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp