Poll of polls

Dagrun Eriksen ute: KrF-minus i V-Agder

Publisert 29. september 2013. Sist endret 29. september 2013.

1) Vest-Agder er Kristelig Folkepartis sterkeste fylke i prosentpoeng med 13,9 pst i årets valg. Vest-Agder betyr derfor mye også for KrFs nasjonale stemmetall.

2) KrFs største nasjonale profil etter partileder Hareide, Dagrun Eriksen, ble ikke renominert av fylkespartiet i Vest-Agder.

3) Vest-Agder ble det fylket der KrF hadde størst minus i prosentpoeng mot 2009 – ned 1,6.

4) KrFs andel i valget ble 5,59 pst. mot 5,54 i 2009 – vekst en halv promille fra Høybråten i 2009 til Hareide i 2013.

5) KrFs sterkeste kommune i relativ vekst ble Hamarøy i Nordland. Størst pluss i prosentpoeng hadde Gloppen i Sogn og Fjordane.

6) Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha utført beregningene som ligger til grunn for tabellene under.

Kristelig Folkeparti – fylkenes andel av partiets nasjonale stemmetall

2013 F-2011 2009
Østfold 5,6 5,3 5,8
Akershus 6,5 6,3 6,3
Oslo 6,2 5,8 5,9
Hedmark 1,8 2,1 1,8
Oppland 2,2 2,1 2,1
Buskerud 3,1 3,1 3,0
Vestfold 4,3 4,0 4,1
Telemark 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder 4,4 4,5 4,5
Vest-Agder 8,5 11,0 9,6
Rogaland 16,1 16,2 17,2
Hordaland 14,0 13,9 12,9
Sogn og Fjordane 3,1 2,6 2,7
Møre og Romsdal 8,1 7,4 7,9
Sør-Trøndelag 4,1 4,0 4,2
Nord-Trøndelag 1,7 1,8 2,0
Nordland 3,1 2,8 3,2
Troms 2,3 2,1 2,0
Finnmark 0,7 0,8 0,7

Kristelig Folkeparti – andel i regionene

2013 F-2011 2009 2013–2009
Oslo og Akershus 3,0 2,8 2,9 1,03
Østlandet for øvrig 4,3 4,7 4,3 1
Agder 12,8 16,2 13,8 0,93
Vestlandet 8,9 9,1 8,7 1,02
Trøndelag 3,7 3,8 3,9 0,95
Nord-Norge 3,7 3,6 3,5 1,06
Norge 5,6 5,8 5,5 1,01

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF