Poll of polls

Sondørene størst i alle regioner minus Trøndelag

Publisert 25. september 2013. Sist endret 25. september 2013.

1) Tabellene under angir blokkfordelingen, Ap+Sp+SV vs Frp+H+KrF+V, i regionene i årets valg.

2) Vi ser at de fire partiene som f.t. sonderer i Nydalen ble størst i alle regionene, bortsett fra i Trøndelag.

3) Trøndelag er også eneste region der de tre nåværende regjeringspartiene samlet kom over 50 pst av stemmene.

4) Vi ser også at summen av Ap, Sp og SV hadde størst relativt fall i Akershus og Oslo. Sondørene i Nydalen hadde samlet størst relativ vekst i landets tre nordligste fylker.

5) Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha utarbeidet grunnlaget for disse tabellene.

Blokkenes andel i regionene – stortingsvalget 2013

Ap+Sp+SV 2013 Ap+Sp+SV 2009 Frp+H+KrF+V 2013 Frp+H+KrF+V 2009
Akershus og Oslo 35,9 44,4 56,1 51,8
Østlandet for øvrig 44,9 52,4 50 45,5
Agder 31,5 36,8 62,1 61
Vestlandet 34,9 41,8 59,9 55,8
Trøndelag 52,6 59 41,8 38,6
Nord-Norge 46 54,7 47,6 42,1
Norge 40,4 47,7 53,7 49,6

Relative endringer for blokkene

Ap+Sp+SV 2013–2009 Frp+H+KrF+V 2013–2009
Akershus og Oslo 0,81 1,08
Østlandet for øvrig 0,86 1,1
Agder 0,86 1,02
Vestlandet 0,83 1,07
Trøndelag 0,89 1,08
Nord-Norge 0,84 1,13
Norge 0,85 1,08

Tabellene beror på valgresultatet slik dette var publisert 15. september 2013.
Det kan bli marginale justeringer når SSB publiserer det endelige resultatet.

Johan Giertsen

Del på Facebook