Poll of polls

Vinnere i Høyre: Nordland og Østfold

Publisert 22. september 2013. Sist endret 22. september 2013.

1) Tabellene under gjengir (i) fylkenes andel av Høyres nasjonale stemmetall i stortingsvalget 2013, fylkestingsvalget 2011 og stortingsvalget 2009, og (ii) Høyres andeler i regionene i disse tre valgene.

2) Vi ser der at Nordlands andel av Høyres nasjonale stemmetall øket fra 3,2 pst i 2009 til 3,7 i 2013. Nordland hadde med det den største økning i andel av Høyres nasjonale stemmetall blant fylkespartiene.

3) Nordland Høyre fikk i årets valg 21,2 pst mot 11,5 i 2009. Relativ økning er 84 pst. Høyre nasjonalt økte 56 pst fra 2009 til 2013 (fra 17,2 til 26,8).

4) Østfolds andel av Høyres nasjonale stemmetall øket fra 4,8 pst i 2009 til 5,2 i 2013. Østfold hadde med det den nest største økning i andel av Høyres nasjonale stemmetall blant fylkespartiene.

5) Østfold Høyre fikk i årets valg 25,2 pst mot 14,8 i 2009. Relativ økning er 70 pst.

6) «Vinnere» blant fylkespartiene kan kåres med mange ulike beregninger som kan gi ulike «vinnere». Ser vi på økning i fylkenes andel av partiets nasjonale stemmetall, er Nordland og Østfold de fremste blant Erna Solbergs 19 fylkespartier i dette valget.

7) Vi takker Nils Aksel Horvei for å ha utarbeidet grunnlaget for tabellene under.

Høyre – fylkenes andel av partiets nasjonale stemmetall

2013 F-2011 2009
Akershus 14,3 14,8 15,0
Oslo 13,7 17,9 15,1
Østfold 5,2 4,8 4,8
Hedmark 2,7 2,3 2,4
Oppland 2,7 2,3 2,5
Buskerud 5,7 6,3 6,0
Vestfold 5,4 5,7 5,6
Telemark 2,8 2,8 2,7
Aust-Agder 2,1 2,1 2,1
Vest-Agder 3,5 3,0 3,5
Rogaland 9,5 9,0 9,6
Hordaland 11,8 10,3 11,7
Sogn og Fjordane 1,5 1,4 1,5
Møre og Romsdal 4,9 3,9 4,8
Sør-Trøndelag 5,1 5,1 4,9
Nord-Trøndelag 1,5 1,2 1,4
Nordland 3,7 3,5 3,2
Troms 2,6 2,6 2,3
Finnmark 1,1 1,0 0,9
Akershus og Oslo 28,0 32,7 30,1
Øvrige Østlandet 24,6 24,2 23,9
Agder 5,7 5,1 5,6
Vestlandet 27,8 24,6 27,6
Trøndelag 6,6 6,3 6,3
Nord-Norge 7,4 7,2 6,4

Høyre – andel i regionene

2013 F-2011 2009 2013–2009
Akershus og Oslo 31,6 36,0 22,4 1,41
Østlandet for øvrig 24,4 25,8 15,1 1,62
Agder 26,8 25,3 17,1 1,57
Vestlandet 28,8 26,6 18,5 1,56
Trøndelag 19,8 19,9 12,4 1,6
Nord-Norge 21,5 21,9 11,8 1,82
Norge 26,8 27,7 17,2 1,56

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H