Poll of polls

Pollofpolls.no har inntil videre valget øverst

Publisert 22. september 2013. Sist endret 22. september 2013.

Fredag 20. september 2013 ble første nasjonale måling etter stortingsvalget publisert (Sentio for Dagens Næringsliv).

Grafen på vår hjemmeside vil fortsatt i noen tid inneholde resultatet fra stortingsvalget. Valgresultatet nasjonalt, med lenker til resultatene i fylker og kommuner, vil noen tid fortsatt ligge øverst på stortingsforsiden.

Når SSB har publisert endelige tall fra stortingsvalget 2013, vil disse tallene bli lagt inn som grunnlag for sammenligninger med målinger, mandatberegninger mv. Inntil dette har skjedd vil bl.a. mandatberegninger på grunnlag av målinger på våre nettsider skje på samme måte som før stortingsvalget, dvs med 2009 som referansevalg.

Når SSB har publisert endelige tall fra stortingsvalget, vil vi på hjemmesiden erstatte resutatet fra stortingsvalget med poll of polls kommunevalget 2015.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no