Poll of polls

Trøndelag minst ned i Ap

Publisert 22. september 2013. Sist endret 22. september 2013.

1) Tabellene under angir (i) fylkespartienes andel av Arbeiderpartiets nasjonale stemmetall i stortingsvalget 2013 – fylkestingsvalget 2011 (kommunevalget i Oslo) – stortingsvalget 2009, og (ii) Arbeiderpartiets stemmeandel i regionene i de samme valgene.

2) Vi ser at Trøndelag ble vinneren internt i Arbeiderpartiet i årets valg. Andelen av partiets velgere nasjonalt som avga sin stemme i Sør- og Nord-Trøndelag steg fra 10,3 pst i 2009 til 11,1 pst i år.

3) Vi ser det samme i tabellen for regionene, der Ap gjorde det relativt sett sterkest i Trøndelag med forholdstall mot 2009 på 0,91.

4) Hvis Ap nasjonalt hadde hatt samme forholdstall som fylkespartiene i Trøndelag, ville statsministerens parti fått over 32 pst i årets stortingsvalg.

5) Arbeiderpartiet fikk 29,4 pst av forhåndsstemmene og 31,3 pst av stemmene på valgtinget – samlet 30,8. Poll of polls fylkesmålinger avsluttet med Ap på 29,2. Gitt opptaktstidspunktet på fylkesmålingene som var inne i denne beregningen, er det ikke overraskende at denne traff bra på fohåndsstemmene, men ikke fikk med seg Ap’s mobilisering de siste dagene.

6) Av landsmålingene var det TNS Gallup som traff best for Ap med 30,4 i TV2s siste måling lørdag 7. september.

7) Vi takker vår leser Nils Aksel Horvei som har utført beregningene som ligger til grunn for tabellene under.

Arbeiderpartiet – fylkenes andel av partiets nasjonale stemmetall

2013 F-2011 2009
Akershus 10,4 10,5 10,7
Oslo 12,1 13,8 11,9
Østfold 6,3 6,3 6,2
Hedmark 5,6 5,2 5,4
Oppland 5,0 4,8 5,0
Buskerud 5,4 5,4 5,6
Vestfold 4,7 4,5 4,7
Telemark 4,1 3,9 4,1
Aust-Agder 2,0 1,8 2,0
Vest-Agder 2,7 2,4 2,6
Rogaland 6,2 7,1 6,2
Hordaland 8,1 8,3 8,6
Sogn og Fjordane 2,0 1,8 1,8
Møre og Romsdal 4,1 3,8 4,5
Sør-Trøndelag 7,4 7,5 7,0
Nord-Trøndelag 3,7 3,4 3,3
Nordland 5,4 4,9 5,4
Troms 3,1 2,9 3,3
Finnmark 1,7 1,6 1,8
Akershus og Oslo 22,5 24,3 22,6
Øvrige Østlandet 31,1 30,2 30,9
Agder 4,7 4,2 4,6
Vestlandet 20,5 21,0 21,1
Trøndelag 11,1 10,9 10,3
Nord-Norge 10,2 9,4 10,4

Arbeiderpartiet – andel i regionene

2013 F-2011 2009 2013–2009
Akershus og Oslo 29,4 32,2 34,4 0,85
Østlandet for øvrig 35,5 38,7 40,3 0,88
Agder 25,3 24,8 28,8 0,88
Vestlandet 24,4 27,4 29,0 0,84
Trøndelag 38,1 41,3 41,7 0,91
Nord-Norge 34,2 34,7 39,3 0,87
Norge 30,8 33,3 35,4 0,87

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap