Poll of polls

Fortsatt måleproblemer for Frp?

Publisert 20. september 2013. Sist endret 22. september 2013.

Første landsomfattende stortingsmåling etter valget – Sentio for Dagens Næringsliv, opptatt 16-20 sept 2013.

1) I valget vant Frp, Høyre, KrF og Venstre 96 mandater. Målingen gir 95. Ap+Sp+SV fikk 72 mandater i valget, og oppnår 73 etter målingen. Mandatene i tabellen under er regnet ut av TV2s tallknuser Terje Sørensen, i lys av endringene fra valget til målingen.

2) Høyre har størst pluss mot valget med +0,8. Frp har størst fall i barometertall med -2,0.

3) Et av spørsmålene pollofpolls.no kommer til å observere fremover, er om byråene fortsatt vil ha måleproblemer når det gjelder Fremskrittspartiet.

4) Et eventuelt måleproblem for Frp kan oppstå hvis systematisk klart færre enn Frp’s andel på 16,3 i valget opplyser til partimålerne at de stemte Frp.

5) I 2011–2013 så vi at når respondentene ble spurt om stemmegivning ved referansevalget (2009 eller 2011), svarte ofte færre enn 22,9 pst (2009) eller 11,4 pst (2011) at de hadde stemt Frp.

6) Når det f.eks. gjelder Respons’ landsmålinger i valgkampen, varierte andelen av respondenter som opplyste at de stemte Frp ved referansevalget fra 8,7 pst til 10 pst (vi takker Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for innsyn i disse bakgrunnstallene). Respons brukte 2011 som referansevalg. Frp fikk da 11,4.

7) På den annen side vil størrelsen på det eventuelle måleproblemet for Frp i tiden fremover, trolig være klart mindre enn forskjellen var mellom vekting mot 2009 eller 2011 før stortingsvalget.

Se nærmere Dagens Næringsliv 20. september 2013.

Johan Giertsen

Sentio for Dagens Næringsliv – landsmåling opptatt 16-20 sept 2013

Mandater Sentio/DN Stv 2013
Ap 56 55
Sp 9 10
SV 8 7
Ap+Sp+SV 73 72
Frp 26 29
H 49 48
KrF 10 10
V 10 9
Frp+H+KrF+V 95 96
MDG 1 1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode