Poll of polls

Ap vs Høyre: Jevnt i råtall

Publisert 8. september 2013. Sist endret 8. september 2013.

NRK og Klassekampen har opplyst Norstats og Norfaktas råtall til landsmålinger publisert 6–7 september.

Aftenposten, ved Thomas Boe Hoernburg, har gitt pollofpolls.no innsyn i bakgrunnstallene til Respons’ landsmåling 6. september for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende og landsmålingen 8. september for Aftenposten og Bergens Tidende. Vi takker for avisens åpenhet.

1) Vi har under stilt råtallene fra disse fire målingene sammen. Vi understreker at byråene legger til grunn at barometertallene, som fremkommer etter politisk vekting, normalt gir et mer treffsikkert uttrykk for partienes nivåer enn råtallene.

2) Tabellen under må derfor leses med varsomhet.

3) Respons har denne uken hatt to landsmålinger – publisert 6. september (intervjuer mandag–onsdag) og 8. september (intervjuer torsdag–lørdag). Arbeiderpartiets snitt i råtallene i disse undersøkelsene er 28,2 vs Høyre 29,4.

4) Respons’ råtall viser at Arbeiderpartiet ble vektet opp i målingen publisert 6. september. En viktig forklaring var at Respons da fant færre Ap-velgere fra 2011 enn Ap’s andel i kommunevalget som var 31,7.

5) Respons’ råtall viser også at Høyre ble vektet noe ned i målingen publisert 6. september. Respons fant da noe flere Høyre-velgere fra 2011 enn Høyres andel i kommunevalget som var 28 pst.

6) Respons’ råtall viser også at Høyre ble vektet opp i målingen publisert 8. september. En viktig forklaring var at Respons da fant færre Høyre-velgere fra 2011 enn Høyres andel i kommunevalget som var 28 pst.

7) Disse eksemplene på opp- og nedvekting av Ap og Høyre illustrerer formålet med vekting i utvalgsundersøkelser – å justere for at et tilfeldig trukket utvalg på ofte 1.000 personer sjelden kan være representativt for landets i år 3.636.200 stemmeberettigede.

Råtall – Respons for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende – Norstat for NRK – Norfakta for Nationen og Klassekampen

Publisert 6–8 september 2013

Respons 6. sep Norstat Norfakta Respons 8. sep Snitt
Ap 26,1 28,9 29,5 30,3 28,7
Sp 4,9 4,7 4,6 5,7 5
SV 7,8 6,2 5,6 6,4 6,5
Frp 12,7 11 16,3 12,6 13,2
H 32,9 29,7 29,4 25,9 29,5
KrF 6,2 7,2 3,8 5,6 5,7
V 4,6 6,1 6,1 7,4 6,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H