Poll of polls

Fylkesmålingene = Snittet mellom byråene

Publisert 7. september 2013. Sist endret 7. september 2013.

1) Beregning av mulige nasjonale nivåer på grunnlag av fylkesmålinger vil normalt ha størst mulighet for å treffe hvis det i løpet av kort tid er publisert mange fylkesmålinger.

2) Denne uken er det med ett unntak publisert målinger i alle landets 19 fylker. Unntaket er Vestfold, der siste måling er fra forrige uke.

3) Tabellen under viser (i) et nasjonalt resultat hvis siste måling i hvert fylke blir fasiten valgnatten og hvis fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2009 («poll of polls fylkesmålinger»), og (ii) sammenstilt med snittet av sist publiserte landsmåling fra hvert byrå.

4) For en mer presis beskrivelse av hvordan vi regner ut nasjonal poll of polls basert på fylkesmålinger, se OM-siden på dette nettstedet.

5) Vi ser at disse to beregningene gir sammenfall for alle stortingspartiene, bortsett fra Frp der forskjellen er over ett prosentpoeng.

Sum sist publiserte måling i hvert fylke vs snittet av siste landsmåling fra hvert byrå, lørdag 7. september

Fylkesmålingene Landsmålingene Avvik
Ap 29 29,2 0,2
Sp 5,2 5 0,2
SV 4,8 4,9 0,1
Frp 15,5 16,6 1,1
H 27,5 27,4 0,1
KrF 5,8 5,7 0,1
V 5,5 5,4 0,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger