Poll of polls

Ap-lyspunkt i Bergen

Publisert 2. november 2010. Sist endret 2. november 2010.

Et av mange utslag av bergensernes impulsivitet er Arbeiderpartiets svingende nivåer i byen - fra 31,6 i stortingsvalget 2009 til 20,3 på stortingsmålingen til Bergensavisen/TNS Gallup august 2010.

Målingen var påvirket av kraftlinjesaken og debatten som da fulgte om (påstått) overstyring av Vestlandet. Bergensernes og andre vestlendingers irritasjon over dette er oppsummert i den treffende tittelen på en serie i BA - "Styrt fra øst".

Arbeiderpartiet steg til 27,1 på stortingsmålingen til BA/TNS Gallup i oktober - opp 6,8. Omregnet til landstendens gir dette rundt 30 for Ap nasjonalt, dvs sterkere enn snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene i oktober.

Motposten til Ap's løfterike stortingsmåling i Bergen i oktober er svake tall for regjeringspartnerne. Skulle BA/TNS Gallup ha truffet på SVs nivå i byen (4,0 K-målingen og 4,1 S-målingen), vil det være illevarslende for partiet.

Bergensavisen har valgt ikke å publisere sin stortingsmåling for oktober 2010. Avisen, ved journalist Geir Kvile, har tillatt pollofpolls.no å publisere målingen. Vi takker hjerteligst for dette.

Bergen vs hele landet 2009 - okt 2010

Stv 2009 BA okt 10 Endring BA landstendens
A 31,6 27,1 -14 30
H 22,7 35,8 58 27
Frp 20,2 18,2 -10 21
SV 7 4,1 -41 4
Sp 2,9 1,6 -45 3
KrF 5,5 4,5 -18 5
V 5,4 5 -7 4
R 3,3 2,9 -12 1

BA okt 10 = Bergensavisen / TNS Gallup stortingsvalgmåling Bergen okt 2010.
BA landstendens = Landsresultat hvis endringene i hele landet svarer til relativ endring i Bergen fra valg 09 til BA/TNS Gallup okt 10. Avrundet til nærmeste hele prosent.
Endring = Endring i prosent (ikke prosentpoeng).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner