Poll of polls

BA måler kommune og storting

Publisert 2. november 2010. Sist endret 7. november 2010.

Bergensavisen/TNS Gallup er oss bekjent eneste norske medium som i sine målinger - Bergensbarometeret - spør det samme utvalget om både kommunevalg og stortingsvalg.

Materialet som Bergensbarometeret har frembrakt i de 25 årene disse målingene har funnet sted, er formidabelt. Dette stoffet må f.eks. kunne være inspirerende hvis en student i statsvitenskap vil skrive masteroppgave om utviklingen i bergensernes partisyn, sett i forhold til f.eks. nasjonale utviklingstrekk. Bergensbarometeret med bakgrunnstall er et kildemateriale som så å si venter på en kreativ forsker eller student.

Bergensavisen skal ha stor takk for at avisen i mange år har brukt betydelige ressurser på lokale målinger. Dette har vært - og er - et viktig bidrag til at temperaturen i lokalpolitikken i Bergen ofte er høy, med de positive effekter det har for bergensernes politiske engasjement.

En av grunnene til at Bergen er spennende er forskjellene som BA/TNS Gallup avdekker når de samme bergenserne spørres om partisyn ved både kommune- og stortingsvalg. Høyre og Rødt gjør det erfaringsmessig bedre ved kommunevalg, motsatt for de øvrige. Tabellene nedenfor illustrerer dette. I perioder hvor Høyre står svakt nasjonalt, kan forskjellene mellom Høyres kommune- og stortingsmålinger i Bergen være større enn angitt nedenfor.

Bergensavisen har valgt ikke å publisere sin stortingsmåling for oktober 2010. Avisen, ved journalist Geir Kvile, har tillatt pollofpolls.no å publisere målingen. Vi takker hjerteligst for dette.

Bergen - kommunevalg vs stortingsvalg 2009 / 2010

Målinger Bergensavisen / TNS Gallup

Snitt K Snitt S Avvik
A 25,9 26,9 -4
H 35,4 31,9 11
Frp 16,3 19,2 -15
SV 5,6 6,4 -12
KrF 4,1 4,1 0
Sp 1,9 2 -5
V 4,6 5,8 -11
R 4,4 2,8 57

K = Snitt seks kommunevalgmålinger Bergen nov 09 - okt 10, BA/TNS Gallup.
S = Snitt seks stortingsvalgmålinger Bergen nov 09 - okt 10, BA/TNS Gallup.
Avvik = Antall prosent snittet av K-målingene er hhv over eller under snittet av S-målingene.

2010 - oktober

K S Avvik
A 24,5 27,1 -10
H 38,5 35,8 8
Frp 16,8 18,2 -8
SV 4 4,1 -3
KrF 4,1 4,5 -9
Sp 1,7 1,6 6
V 3,4 5 -32
R 4,7 2,9 62

Tabellen gjengir kommunevalgmålingen og stortingsvalgmålingen til BA/TNS Gallup okt 2010.

Bergen - kommunevalg vs stortingsvalg 2006 / 2007

Snitt K Snitt S Avvik
A 25,1 27,2 -8
H 30 21 43
Frp 19,5 25,5 -24
SV 6,3 7 -10
KrF 5,1 5,5 -7
Sp 1,3 1,8 -28
V 5,3 6,6 -20

Tabellen bygger på 11 kommunevalg- og stortingsvalgmålinger BA/TNS Gallup publisert uke 33/2006 til uke 32/2007.
Utvalget av velgere som intervjues er det samme i K- og S-målingene til BA/TNS Gallup.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner