Poll of polls

Partiprofiler

Publisert 31. oktober 2010. Sist endret 31. oktober 2010.

pollofpolls.no presenterer nå også partiprofiler.

Klikk på Partier på hovedmenyen. Vi gir der partienes formkurver for de ulike valgene, og mulighet til å studere hvor hvert parti gjør det bedre og svakere enn landstendensen.

Med utgangspunkt i poll of polls for ulike kommunegrupper, og absolutt og relativ endring, er det mulig å antyde om et partis vekst eller tilbakegang skjer i et geografisk avgrenset område, i en bestemt type kommuner eller i kommuner styrt av samme eller andre partier. Poll of polls for kommunegrupper beregnes for grupper der to eller flere kommuner er målt siste år. For grupper basert på SSBs kommuneklasser gjelder i tillegg at ti pst av avgitte stemmer i gruppen må være representert for at poll of polls skal beregnes for gruppen. Generelt gjelder at desto færre kommuner som inngår i beregningsgrunnlaget for en gruppe, desto større er feilkildene. Som vanlig må absolutte nivåer tolkes med varsomhet.

Partiprofilene gir også informasjon om hvor stor andel av innbyggerne som bor i en kommune styrt av det enkelte parti og antall ordførere. I tillegg gis oversikt over partiets resultat i alle kommuner ved siste valg og i alle kommunevalgsmålinger siste år, sortert fra sterkeste til svakeste kommuner.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook