Poll of polls

Poll of polls etter partiet som leder kommunen

Publisert 29. oktober 2010. Sist endret 29. oktober 2010.

pollofpolls.no inneholder nå også særskilte poll of polls for kommuner som har ordfører (evnt byrådsleder) fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet osv.

Et parti må ha ordføreren i minst to målte kommuner før slik poll of polls utarbeides.

Merk at usikkerheten ved beregningsmåten øker desto færre kommuner som er inne i materialet.

Tabellene nedenfor må derfor leses med varsomhet.

Poll of polls Ap-ledede kommuner

Kommuner med ordfører (evnt byrådsleder) fra Ap.

2007 2010
Ap 38,4 29,1
H 12,8 23,5
Frp 17,2 19
SV 6,5 6,6
Sp 8,8 7,4
KrF 5,1 4,4
V 4,9 4,8
R 1,8 1,4

16 målte kommuner pr 29 okt 2010 - 27,5% av stemmene i Ap-ledede kommuner K-2007.

Poll of polls H-ledede kommuner.

Kommuner med ordfører (evnt byrådsleder) fra H.

2007 2010
Ap 24,8 24,9
H 28,2 35,7
Frp 17,3 16,7
SV 6,7 6,1
Sp 3,4 2,5
KrF 6,1 4,5
V 6,9 5,7
R 2,6 2,2

11 målte kommuner pr 29 okt 2010 - 56,4% av stemmene i H-ledede kommuner K-2007.

Poll of polls Frp-ledede kommuner

Kommuner med ordfører fra Frp.

2007 2010
Ap 27,1 30,5
H 13,9 24,2
Frp 34 24,2
SV 4 3,1
Sp 4,4 4,3
KrF 6,3 5,6
V 3,4 2,7
R 0,5 0,8

3 målte kommuner pr 29 okt 2010 - 47,6% av stemmene i Frp-ledede kommuner K-2007.
Merk bare 3 kommuner - særlig stor usikkerhet.

Poll of polls Sp-ledede kommuner

Kommuner med ordfører fra Sp

2007 2010
Ap 25,2 26,3
H 10,2 14,1
Frp 11,8 13,5
SV 4,6 4,8
Sp 30,6 22,8
KrF 6,7 6,2
V 5 5,2
R 0,2 0,3

5 målte kommuner pr 29 okt 2010 - 13,5% av stemmene i Sp-ledede kommuner K-2007.
Merk bare 5 kommuner - særlig stor usikkerhet.

Johan Giertsen

Del på Facebook