Poll of polls

Ap lojalitet 70

Publisert 27. august 2013. Sist endret 27. august 2013.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap32,82,06,5
H27,0-0,56,6
Frp14,5-1,22,9
SV4,1-0,5-3,5
Sp5,70,0-7,8
KrF5,60,91,8
V4,6-0,20,0
MDG2,3-0,9-1,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1496 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – TNS Gallup for TV2.

1) Arbeiderpartiets lojalitet er 70. Lojaliteten på de tre siste målingene fra TV2/Gallup har vært 71 – 66 – 70.

2) Lojalitet på 70 vil for Ap gi et resultat rundt valget 2005. Forskjellen mellom dagens måling og resultatet for åtte år siden er en promille.

3) Lojalitet på 80 vil for Ap gi et resultat rundt valget 2009 på 35,4.

4) «Valgdeltakelsen» på målingen er 81 pst – høyere enn den sannsynlige deltakelsen i valget.

5) TV2 overbeviser også i dag med sin dekning av TNS Gallups bakgrunnstall når det gjelder lojalitet, overganger mv.

6) Forskjellene mellom InFact (VG) og TNS Gallup (TV2) er i dag størst for Ap. Ulik vekting kan være en del av årsaken. InFact vekter mot 2011 der Ap fikk 31,7. TNS Gallup vekter mot 2009 der Ap fikk 35,4.

7) Tabellen under gjengir partienes snitt hos alle byråene så langt i 2013. Forskjellene mellom InFact og TNS Gallup for Ap og Høyre har vært små når 2013 sees under ett. Forskjellene har vært større den siste uken. De nærmeste dagene vil gi oss svar på om dagens forskjell vedvarer, eller om byråenes nivåer vil nærme seg hverandre.

Gjennomsnitt for alle byråene 1. januar - 27. august 2013

Byrå Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact 28,7 31,1 13,5 4,2 5,2 5,7 5,4 3,0 1,5 1,7
Ipsos 29,5 32,4 14,4 4,8 4,9 4,9 4,5 0,9 1,5 2,3
Norfakta 27,9 31,4 18,1 4,3 4,4 5,6 4,4 1,3 1,7 0,8
Norstat 27,9 30,9 18,9 4,5 4,4 5,4 4,0 1,5 1,4 1,0
Opinion 27,5 33,0 17,5 4,5 4,6 5,3 4,2 0,9 1,3 1,2
Respons Analyse 27,6 34,8 12,7 4,2 4,4 5,6 5,8 2,7 1,4 0,9
Sentio 29,8 29,5 17,3 4,7 5,1 4,9 4,6 1,5 1,3 1,3
Verian 29,6 31,0 15,4 4,4 5,2 4,8 4,4 1,9 1,7 1,5
| Last ned

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
Nat/KK/Norfakta 06.apr 61 27,1
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9
DN/Sentio 26.apr 65 29,6
VL/Norstat 02.mai 62 28,3
TV2/Gallup 06.mai 63 28,2
ANB/Opinion 16.mai 62 28,7
VL/Norstat 31.mai 69 30
TV2/Gallup 03.jun 68 31,6
ANB/Opinion 13.jun 56 25,2
DN/Sentio 22.jun 64 29,8
TV2/Gallup 01.jul 63 28,4
Nat/KK/Norfakta 06.jul 59 27,4
TV2/Gallup 05.aug 64 30,1
NRK/Norstat 07.aug 62 26,3
Nat/KK/Norfakta 10.aug 62 26,9
TV2/Gallup 12.aug 60 28,6
NRK/Norstat 16.aug 61 28,9
TV2/Gallup 19.aug 65 30,2
TV2/Gallup 21.aug 71 31,8
DN/Sentio 23.aug 65 28,5
NRK/Norstat 23.aug 69 29,1
TV2/Gallup 25.aug 66 30,8
TV2/Gallup 27.aug 70 32,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap