Poll of polls

Fylkesmålingene: Ap tilbake til 4. juli

Publisert 26. august 2013. Sist endret 26. august 2013.

1) pollofpolls.no legger daglig ut Arbeiderpartiets og Høyres nasjonale «stemmetall», basert på siste måling i landets 19 fylker. Vi legger til grunn samme antall godkjente stemmer som fylkene leverte i 2009.

2) Da siste fylkesmåling før sommerferien ble lagt inn, var Ap’s «stemmetall» nasjonalt 754.848.

3) Etter at mange fylkesmålinger er lagt inn i august, senest Hordaland og Telemark i dag, er dette tallet 754.843 – som blir minus fem (!) fra 4. juli til 26. august.

4) Vi vil understreke at vi ikke anser denne tabellen som uttrykk for et mulig valgresultat. Til det har beregningen for mange feilkilder – bl.a. feilmarginer ved målingene, og at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter. Det er i hovedsak endringer i tabellen som har interesse.

5) Tabellen viser Høyres nedkjøling fra ekstremnivåer på forsommeren.

6) Partiene i pluss med denne beregningsmåten fra juli er – foruten MDG – Sp (+0,2) – KrF (+0,9) – V (+0,3).

7) Tabellen viser også at Arbeiderpartiet ennå ikke har (målbar) vekst på summen av fylkesmålingene, sammenlignet med status for denne beregningsmåten 4. juli i år.

8) Arbeiderpartiets snitt på landsmålingene er f.t. knapt to prosentpoeng høyere enn poll of polls fylkesmålinger. Undertegnede har studert fylkesmålinger i valgkampene siden 2001. Erfaringen er at beregningsmåtene (snitt landsmålinger vs summen av fylkesmålingene) ofte vil nærme seg i løpet av en valgkamp.

9) Jo flere fylkesmålinger som publiseres i en kort periode, desto større vil sammenfallet mellom beregningene ofte bli. I siste uke av valgkampen kommer et takras av lands- og fylkesmålinger. Spørsmålet blir så om forskjellene i partienes nivåer med de ulike beregningsmåtene også i år vil bli gradvis mindre.

10) Fylkesmålingene er i år dominert av byråer som vekter mot 2011. Hvis byråene som vekter mot 2009 treffer nærmere blink valgdagen, vil en beregning på grunnlag av fylkesmålinger kunne avvike mer fra valgresultatet enn hva som har vært tilfellet tidligere. Både Arbeiderpartiets og andre partiers utvikling på poll of polls fylkesmålinger må derfor leses med den reservasjon at de fleste målingene i dette materialet er vektet mot 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap