Poll of polls

Poll of polls regionvis

Publisert 29. oktober 2010. Sist endret 29. oktober 2010.

pollofpolls.no inneholder nå også poll of polls for regionene. Minst to kommuner må være målt i en region før poll of polls for regionen blir utarbeidet. Dette er forklaringen på at vi pr. nå ikke har poll of polls for Sørlandet, fordi kun Kristiansand f.t. er målt der.

Merk at usikkerheten ved beregningsmåten øker desto færre kommuner som er inne i materialet. Treffsikkerheten til den nasjonale poll of polls kommunevalget 2011 er derfor trolig større enn de regionvise poll of polls.

Tabellene nedenfor må derfor leses med varsomhet.

Oslo/Akershus

K 2007 2010
Ap 28,8 27,2
H 26,4 35
Frp 16,7 15,5
SV 8,5 8
Sp 2,5 2
KrF 3,5 3,1
V 7,9 6,9
R 3,3 2,5

6 kommuner målt, 65% av stemmene K-2007.

Øvrige Østlandet

K 2007 2010
Ap 34,1 33,6
H 16,4 24,4
Frp 17,6 13,5
SV 5,1 4,3
Sp 9,2 9,2
KrF 4,9 3,7
V 4,8 5,1
R 1 1,2

7 kommuner målt, 19,6% av stemmene K-2007.

Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)

K 2007 2010
Ap 23,1 23,5
H 21,1 26,6
Frp 19,4 20,3
SV 4,8 4
Sp 9,3 6
KrF 10 7
V 6,3 4,5
R 1,5 1,5

11 kommuner målt, 37,7% av stemmene K-2007.

Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)

K 2007 2010
Ap 37,8 29,5
H 11,7 22,3
Frp 13,1 14,2
SV 7,5 7,4
Sp 13,6 12,7
KrF 4,2 3,6
V 4,9 4,4
R 1,5 1,3

4 kommuner målt, 47,5% av stemmene K-2007.

Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark)

K 2007 2010
Ap 34,3 24,2
H 12,4 20,3
Frp 17,9 22,3
SV 7,5 9,3
Sp 9,8 8
KrF 3,5 3,2
V 3,2 3,1
R 2,7 1,8

9 kommuner målt, 24,4% av stemmene K-2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook