Poll of polls

Er Ap i vekst på fylkesmålingene?

Publisert 25. august 2013. Sist endret 25. august 2013.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mars: 19,5 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) pollofpolls.no legger daglig ut Arbeiderpartiets og Høyres nasjonale «stemmetall», basert på sist publiserte måling i hvert av landets 19 fylker. Vi legger til grunn samme antall godkjente stemmer som fylkene leverte i 2009.

2) Når en ny måling i et fylke publiseres, legges denne inn i beregningen, og den eldre målingen tas ut.

3) Endringer – ikke stemmetall og prosentandeler på et bestemt tidspunkt – er det sentrale i denne beregningen.

4) Da siste fylkesmåling før sommerferien ble lagt inn, var Ap’s «stemmetall» nasjonalt 754.848. Etter at et stort antall fylkesmålinger er lagt inn i august, er dette øket til 756.386 – som blir pluss 1.538 fra 4. juli til 24. august. Ap’s vekst i august på summen av fylkesmålingene synes derfor (ennå) ikke å være målbar.

5) Se også tabell under om fylkesmålinger som har hatt alle intervjuene i uke 34. KrF er vinneren på fylkesmålingene uke 34.

6) Arbeiderpartiet synes i hovedsak å ha hatt stillstand, eller i høyden begrenset vekst, på fylkesmålingene i uke 34, også sammenlignet med forrige måling i samme fylke.

7) InFacts målinger i Nord-Norge for Nordlys er illustrerende. Sammenlignes Ap’s nivå i landsdelen på disse målingene i uke 34 mot uke 33, er partiets pluss på 1,1 prosentpoeng. Regjeringspartiene samlet hadde minus to promille.

8) InFacts måling i landets nest største fylke – Akershus – er en annen illustrasjon. Målingen for Romerikes Blad, Budstikka og Østlandets Blad opptatt tirsdag 20. august hadde Arbeiderpartiet i pluss med to promille siden målingen fra samme kilde 15. juni 2013.

9) De ferskeste fylkesmålingene når det gjelder intervjutidspunkter er Norfaktas målinger i Telemark og Troms (for Varden og Harstad Tidende, Framtid i Nord, iTromsø og Troms Folkeblad). Begge ble tatt opp torsdag 22. august. Arbeiderpartiets fall i begge fylkene mot 2009 er iflg Norfakta 8,9 prosentpoeng.

10) Sammenligner vi med forrige måling fra samme kilde, finner vi at Ap i Troms har hatt minus 1,3 prosentpoeng siden målingen 29. juni og i Telemark pluss 1,8 prosentpoeng siden målingen 24. juni. Dette er illustrerende for Ap’s fylkesmålinger så langt i august: Sees flere målinger i sammenheng, er det vanskelig å se målbar og merkbar vekst. Se tabell under for disse to fylkene.

11) Vi vil med dette ikke ha sagt noe om Ap’s nasjonale nivå søndag 25. august. Vårt poeng er utelukkende at summen av fylkesmålingene inntil i dag neppe gir grunnlag for å anta at Ap er i (merkbar) vekst, sammenlignet med primo august.

12) Vi understreker feilkildene ved å anslå nasjonale nivåer på bakgrunn av fylkesmålinger – bl.a. at disse som regel har færre spurte enn landsmålingene, og hvis et partis frem- eller tilbakegang er ulikt regionalt fordelt, kan forutsetningen om samme relative endring i alle fylker bli urealistisk. Vi har f.eks. ennå ingen måling i Oslo i august.

Fylkesmålinger med intervjuer uke 34

2013 2009 Forholdstall "Landstendens"
Ap 184854 241249 0,77 27,1
Sp 27962 34700 0,81 5
SV 27862 41653 0,67 4,1
Frp 106176 158164 0,67 15,4
H 195547 112747 1,73 29,8
KrF 29530 25037 1,18 6,5
V 29990 23309 1,29 5

Grunnlaget er disse målingene

Fylke Kilde Publisert Opptatt Antall spurte
Telemark Norfakta/Varden 24.aug 22.aug 800
Troms Norfakta/Harst Tid/iTromsø/Framtid i Nord/Troms Folkeblad 24.aug 22.aug 600
Nordland InFact/Nordlys 22.aug 20.aug 1051
Akershus InFact/Romer Blad/Budstikka/Østl Blad 22.aug 20.aug 1083
Kvinnherad Norfakta/Kvinnheringen 23.aug 19.aug 500
Finnmark InFact/Nordlys 22.aug 19.aug 1107

Norfakta – Telemark og Troms – for Varden og Harstad Tidende, Framtid i Nord, iTromsø og Troms Folkeblad

Begge målingene opptatt torsdag 22. august 2013, vektet mot 2009

2013 2009 Forholdstall "Landstendens"
Ap 54353 70238 0,77 27,4
Sp 9120 12199 0,75 4,6
SV 8311 11295 0,74 4,6
Frp 33674 42932 0,78 18
H 45416 23251 1,95 33,6
KrF 10215 9281 1,11 6,1
V 4999 4524 1,11 4,3

Grunnlaget er disse målingene

Fylke Kilde Publisert Opptatt Antall spurte
Telemark Norfakta/Varden 24.aug 22.aug 800
Troms Norfakta/Harst Tid/iTromsø/Framtid i Nord/Troms Folkeblad 24.aug 22.aug 600

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap