Poll of polls

Mot trepartisystem?

Publisert 29. oktober 2010. Sist endret 29. oktober 2010.

Vårt Land/Norstat publiserte 29. oktober stortingsvalgmåling med 17,2 samlet for Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Så vidt pollofpolls.no kjenner til, er - med forbehold - laveste notering for disse fire partiene samlet 16,6 (Dagbladet/Synovate 2. oktober 2010).

Etter valget 2009 har disse fire partiene samlet vært i sakte, men gradvis nedkjøling. Valget ga 21,8 - snittet av de ti første landsmålingene i oktober 2010 er 18,5. Desto lavere sum for disse fire, desto større blir motstanden nedad - spørsmålet blir på hvilket nivå bunnen befinner seg på.

Motposten til nedkjølingen av KrF, Sp, SV og V er at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet samlet har en stigende andel av velgerne. Spørsmålet blir da om vi er på vei mot et slags trepartisystem, med mulighet for at to (eller flere?) av de fire minste partiene må slåss mot sperregrensen i 2013.

Summen av KrF, Sp, SV og V

Stortingsvalg og stortingsvalg-målinger.

1989 28,3
1993 36,1
1997 32,1
2001 34,4
2005 28
2009 21,8
okt.09 20
nov.09 21,7
des.09 22,1
jan.10 21,3
feb.10 19,8
mar.10 20,2
apr.10 20,2
mai.10 20,3
jun.10 20,1
jul.10 20,4
aug.10 20,5
sep.10 19,6
okt.10 18,5
VL 29.okt.10 17,2

Radene okt.09 - sep.10 angir snittet av landsmålingene publisert vedkommende måned.
Raden okt.10 angir snittet av ti landsmålinger publisert 1-29 okt 2010.
VL 29.okt 10 = VårtLand/Norstat stortingsmåling publisert 29. okt 2010.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger