Poll of polls

MDG presser regjeringen under 40

Publisert 23. august 2013. Sist endret 23. august 2013.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp / BT / Adressa.
OEEV
Ap29,42,13,1
H28,5-3,78,1
Frp13,91,32,3
SV4,61,5-3,0
Sp4,8-0,9-8,7
KrF5,6-0,21,8
V5,90,41,3
MDG5,20,11,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Respons for Adresseavisen, Aftenposten og Bergens Tidende.

1) Respons har målt MDG over fem pst både i forrige uke og denne uken. Hvem hadde trodd at Miljøpartiet De Grønne skulle bremse veksten til både Arbeiderpartiet og regjeringspartiene samlet?

2) Mobiliseringen i Arbeiderpartiet er i gang ved bl.a. styrket lojalitet, men effekten begrenses av et parti – MDG – som fikk 0,3 pst (!) i 2009.

3) pollofpolls.no har fått innsyn i, og adgang til å gjengi, fra Respons’ bakgrunnstall i landsmålingene så langt. Vi takker Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for avisens åpenhet.

Fakta om nivåene
  • Ap har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • Aps nivå på 29,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDG har hatt fremgang 4 målinger på rad hos dette instituttet.
  • KrFs nivå på 5,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

4) Respons ‘ overgangsmatrise både i forrige uke og denne uken antyder at MDG svekker regjeringspartiene samlet med et antall velgere som svarer til rundt 1,5 – 2 prosent av det sannsynlige elektoratet valgdagen. VG/InFact synes å ha sett i hovedsak samme tendens.

5) Regjeringspartiene fikk 47,73 pst av stemmene i 2009. Blokkens snitt på landsmålingene første halvår var 37,6. Tar vi et snitt mellom sist publiserte måling fra hvert byrå denne uken (TV2/Gallup, VG/InFact, DN/Sentio og Respons/Adressa/Aftp/BT), får regjeringspartiene 39,1.

6) Gitt lekkasjen til MDG, betyr dette at MDG så langt har vært et hinder for at Ap, Sp og SV samlet skal passere 40 pst.

7) Uten lekkasje til MDG kunne SV sett lysere på sitt forhold til sperregrensen, og regjeringen ville vært i vekst med et snitt på kanskje nærmere 41 pst. Dette kunne gitt drakraft, men regjeringssiden må fredag morgen 17 dager før valget se i øynene at snittet stadig er under 40 pst.

8) Ap er i pluss mot Respons i forrige uke. En hovedårsak er øket lojalitet blant egne 2011-velgere, fra 63 pst i forrige uke til 73 denne uken, og bedre bytteforhold mot bl.a. Høyre. Potensialet blant egne 2011-velgere er nå mindre, og ytterligere vekst for Ap forutsetter trolig styrket utveksling mot andre større konkurrenter (Høyre, MDG).

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

9) Høyres barometertall er ned mot forrige uke. Respons’ matrise for Høyre i forrige uke hadde svakheter – Respons fant da færre høyrevelgere fra 2011 enn partiets resultat i kommunevalget, og oppvektingen var nesten tre prosentpoeng.

10) Respons traff denne uken blink med andelen høyrevelgere i utvalget, lojaliteten mot 2011 er den samme som i forrige uke (79 i forrige uke, 78 denne), og råtallet svarer til barometertallet. Partiets utveksling med Ap og Frp er svekket, sammenlignet med forrige uke.

Se nærmere disse avisene 23. august 2013: Aftenposten s. 8–9, Adresseavisen s. 8–9, Bergens Tidende s. 12.

Leverandører til Miljøpartiet De Grønne – Respons for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende

Lekkasje til MDG i pst av partienes 2011-velgere

23.aug.13 17.aug.13
Fra R 6 16,7
Fra SV 13,3 9,7
Fra Ap 2,8 4,3
Fra Sp 7,4 0
Fra V 4,3 6
Fra KrF 2,2 6,2
Fra H 0,5 0,3
Fra Frp 0 0

Lekkasje til MDG i absolutte tall – avrundet til nærmeste hele tusen

23.aug.13 17.aug.13
Fra R 2000 6000
Fra SV 13000 10000
Fra Ap 21000 33000
Fra Sp 12000 0
Fra V 7000 9000
Fra KrF 3000 8000
Fra H 3000 2000
Fra Frp 0 0
Fra Ap+Sp+SV 46000 43000

Overgangstall må pga små utvalg leses med varsomhet
Tidspunktene angir målingenes publiseringsdag
Matrisene bør leses i sammenheng
For MDG kommer i tillegg egne velgere fra 2011 og partiets mobilisering blant velgere som ikke stemte i 2011

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG