Poll of polls

Poll of polls for grupper av kommuner

Publisert 29. oktober 2010. Sist endret 29. oktober 2010.

Vi har nå på kommunesidene lagt inn:

  1. Poll of polls for regionen vedkommende kommune inngår i,
  2. Poll of polls for fylket vedkommende kommune inngår i,
  3. Poll of polls for kommuneklassen kommunen inngår i, iht Statistisk Sentralbyrås inndeling av kommuneklasser,
  4. Poll of polls for kommuner med ordfører (evnt byrådsleder) fra samme parti som ordføreren i vedkommende kommune,
  5. Poll of polls for kommuner med henholdsvis over og undern 25.000 innbyggere i 2009.
En nærmere beskrivelse er inntatt på Om-siden.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook