Poll of polls

Er KrF friskmeldt?

Publisert 28. oktober 2010. Sist endret 28. oktober 2010.

Verdens Gang friskmelder torsdag 28. oktober Kristelig Folkeparti etter VG/InFacts landsmåling på 5,3 mot 4,2 hos samme byrå i september. "Velgerflukten er stanset", kan VG meddele.

Dette er et av mange eksempler på at såkalte riksmedier stort sett bare kommenterer egne målinger, og ser bort fra at målinger fra andre byråer kan gi et annet bilde.

VG/InFact er så langt eneste måling i oktober som har gitt KrF over 5. Av de ni landsmålingene hittil i oktober er tre for KrF under sperregrensen, fem er på 4-tallet, og VG/InFact noterer 5,3. KrFs månedssnitt er pr. i dag 4,3.

VG viser til at av KrF-velgerne som har gått til et annet parti, er overgangene "i stor grad" til Høyre. Leserne får ikke vite om overgangene fra KrF til bl.a. Høyre er lavere på InFacts oktober-måling enn tidligere i år. Leserne får heller ikke vite om KrFs lojalitet mot 2009 er steget på denne målingen, eller om KrF henter flere hjemmesittere fra 2009 enn tidligere i år. Leserne holdes også uvitende om fordelingen regionvis av den påståtte fremgangen til KrF.

InFact intervjuet iflg VG 2.441 velgere som grunnlag for oktober-målingen. Med et så stort antall spurte er det sannsynlig at InFact har levert et omfattende materiale som VG kunne ha brukt som mulig grunnlag for en mer etterprøvbar friskmelding av KrF. Slik målingen er presentert, får friskmeldingen mer karakter av en påstand.

Verdens Gang har større ressurser enn de fleste andre medier i sin politiske dekning. Men når det gjelder partimålinger, er nivået på VGs dekning ganske ordinær. Flere lokalaviser analyserer målinger på et høyere nivå enn VG. Med over 2.000 intervjuer hver måned sitter VG på et stort og spennende materiale, særlig når flere målinger sees i sammenheng. Men avisen vil ikke - uvisst av hvilken grunn - innvie sine lesere i dette materialet.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger