Poll of polls

Står SV sterkere enn snittet på landsmålingene?

Publisert 20. august 2013. Sist endret 20. august 2013.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt mai: 9,3 %
Kommune 2023: 6,9 %

1) Partileder Audun Lysbakken definerte søndag 18. august SVs mål for valget – å komme over sperregrensen.

2) SVs snitt på de fire landsmålingene som hadde alle intervjuene i uke 33 var på 3,6 pst.

3) På bakgrunn av fylkesmålinger publisert inntil mandag 18. august, har vår leser Nils-Aksel Horvei sett på fylker som er målt både i juni og august. Dette er Østfold, Vestfold, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. I fylker som er målt flere ganger i august, omfatter beregningen sist publiserte måling (Østfold, Hordaland, Nordland).

4) SVs nivå i disse ni fylkene samlet var (i) 6,1 pst i 2009, (ii) 4,7 pst i juni, og (iii) 4,2 pst i august. Nivået i august tilsvarer rundt 4,3 nasjonalt – så fremt relativ endring mot 2009 er den samme i de øvrige ti fylkene.

Partiutvikling

5) En slik beregning av et mulig nasjonalt nivå har svakheter, særlig fordi den ikke omfatter alle fylkene, men også fordi målingene har feilmarginer, og forutsetningen om samme relative endring over hele landet kan være usikker. Et spørsmål er f.eks. om SVs problemer er relativt sett størst i Oslo pga MDGs trolige vekst i hovedstaden.

6) Tross denne usikkerheten, innebærer fylkesmålingene at det kan reises spørsmål ved om SV på målingene til særlig NRK/Norstat (2,5) og Respons/Aftenposten/Bergens Tidende (3,1) kan ha vært undervurdert.

7) Merk også at SV siden uke 5 i år sammenhengende har vært over sperregrensen på vår poll of polls basert på fylkesmålinger.

8) Målingene i våre tre nordligste fylker fra InFact/Nordlys, opptatt 14. august, var solide for SV. Disse tre målingene antyder samlet en landstendens på 5,5 pst. InFact vekter mot 2011 som under ellers like forhold ofte kan gi SV et lavere barometertall enn vekting mot 2009. Nord-Norge kan bli landsdelen som bidrar til at Lysbakken oppnår et anstendig resultat i sitt første stortingsvalg som partileder.

Fylke Måling Publisert SV måling SV 2009 Endring Relativ endring
Buskerud Sentio / DT / RB / LP / HD 20/8-13 5,5 4,6 0,9 19,6
Troms InFact / Nordlys 16/8-13 7,5 7,5 0,0 0,0
Finnmark InFact / Nordlys 16/8-13 8,0 8,1 -0,1 -1,2
Telemark Norfakta / Varden 24/6-13 4,6 5,3 -0,7 -13,2
Nordland InFact / Nordlys 16/8-13 6,1 7,7 -1,6 -20,8
Hordaland Verian / BA 17/8-13 4,2 5,5 -1,3 -23,6
Sogn og Fjordane Respons / BT / NRK 15/8-13 4,2 5,8 -1,6 -27,6
Møre og Romsdal Respons / Adressa / RB / SMP / TK 17/8-13 2,6 3,8 -1,2 -31,6
Nord-Trøndelag Respons / Adressa 16/8-13 4,4 6,5 -2,1 -32,3
Oppland MI / GD 7/6-13 3,4 5,1 -1,7 -33,3
Vestfold Sentio / Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA 8/8-13 4,3 6,5 -2,2 -33,8
Rogaland Respons / SA/HA 22/6-13 3,1 4,7 -1,6 -34,0
Aust-Agder Respons / Fevennen 12/8-13 2,7 4,3 -1,6 -37,2
Hedmark Sentio / HA 29/5-13 4,1 6,6 -2,5 -37,9
Oslo Respons / Aftenp 21/6-13 6,2 10,3 -4,1 -39,8
Akershus InFact / NTB 21/6-13 3,4 5,7 -2,3 -40,4
Østfold InFact / NRK 19/8-13 2,1 4,4 -2,3 -52,3
Vest-Agder Respons / Fevennen 12/8-13 1,7 3,9 -2,2 -56,4
Sør-Trøndelag Respons / Adressa 16/8-13 3,3 7,9 -4,6 -58,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner