Poll of polls

Hva skjedde i uke 33?

Publisert 20. august 2013. Sist endret 20. august 2013.

1) Fire landsmålinger hadde alle intervjuene i uke 33. Tabellen under angir snittet og blokkstillingen basert på snittet.

2) Av fylkesmålingene som er publisert til og med mandag 19. august, har fem hatt alle intervjuene i uke 33 – Østfold, Buskerud, Hordaland, Troms, Nordland. I 2009 var summen av de fire førstnevnte fylkene nær sluttresultatet nasjonalt. Tabell for summen av disse fire fylkene er inntatt under. Vi takker vår leser Nils-Aksel Horvei for å ha utført grunnlaget for beregningen.

3) Disse fylkesmålingene er vektet mot 2011 og opptatt av TNS Gallup (Hordaland), og de øvrige av InFact. Spørsmålet om vekting mot 2011 kan gi overvurdering av bl.a. Høyre er stadig et tema. Svaret får vi først valgnatten.

4) At Høyre i disse fire fylkene samlet er klart foran Ap, må av nevnte grunn leses med varsomhet. Dessuten veier Hordaland tungt i denne beregningen, og der står Høyre f.t. særlig sterkt.

Østfold, Buskerud, Hordaland, Troms – målinger med alle intervjuene i uke 33

Tabellen angir stemmeandel i disse fire fylkene samlet

Uke 33/2013 2009
Ap 27 34,8
Sp 4 5,9
SV 3,8 5,3
Ap+Sp+SV 34,8 46
Frp 15,6 24,4
H 33,4 17,8
KrF 5,2 5,5
V 4,7 3,5
Frp+H+KrF+V 58,9 51,2
R 1,3 1,6
MDG 3,3 0,3

Beregningen omfatter disse målingene

Fylke Kilde Intervjuer
Østfold InFact / NRK 15.aug
Buskerud InFact / Ap 14.aug
Hordaland Gallup / BA 12-14.aug
Troms InFact / Nordlys 14.aug

Landsmålinger med alle intervjuene i uke 33

Opptatt AP+Sp+SV Frp+H+KrF+V
Respons/Aftenposten/Bergens Tidende 12-14.aug 59 100
Ipsos/Dagbladet 13-15.aug 75 93
Norstat/NRK 14-15.aug 56 111
TNS Gallup/TV2 12-16.aug 70 97

Ap Sp SV R Frp H KrF V MDG
Respons/Aftenposten/Bergens Tidende 27,3 5,7 3,1 1,4 12,6 32,2 5,8 5,5 5,1
Ipsos/Dagbladet 32,5 4,8 4,3 1,2 14,8 27,5 5,1 4,8 2,9
Norstat/NRK 28,9 3,7 2,5 1,6 17,8 31,1 5,6 4,1 3,6
TNS Gallup/TV2 30,2 5,5 4,3 2,1 15,1 29,4 4,9 4,4 2,3
Snitt 29,7 4,9 3,6 1,6 15,1 30,1 5,4 4,7 3,5
Mandater iht snittet 55 9 1 1 28 55 10 9 1

Blokkstilling iht snittet: Ap+Sp+SV 65 vs Frp+H+KrF+V 102
Blokkstilling iht snittet hvis SV gis 4 blank og de øvrige uendret: Ap+Sp+SV 68 vs Frp+H+KrF+V 99
Mandatberegningen forutsetter at partiene har samme relative endring mot 2009 i alle fylkene. Andre forutsetninger for mandatberegningen kan gi marginalt andre nivåer.

Johan Giertsen

Del på Facebook