Poll of polls

Målingene viser fortsatt regjeringsskifte

Publisert 18. august 2013. Sist endret 18. august 2013.

Det er 22 dager til valget. Blokkstillingen og regjeringsspørsmålet er, som statsministeren stadig har fremhevet, valgets hovedtema. Ser vi da på nivåene tre uker før valget, finner vi bl.a. at

(1) Regjeringspartienes snitt på landsmålingene i uke 33 gir 64 stortingsmandater mot 103 for opposisjonen. Summen av stortingsmandater for Ap+Sp+SV var dermed lavere på snittet av målingene i uke 33 enn på snittet av målingene første halvår 2013.

(2) Regjeringspartiene gikk inn i august med 65 mandater på poll of polls fylkesmålinger. Ved utgangen av uke 33 er dette antallet 66.

(3) Ser vi på sist publiserte måling i hvert av landets 19 fylker, og summerer stemmetallene i fylkene ut fra en forutsetning om samme antall godkjente stemmer som i 2009, finner vi at det største regjeringspartiet har vokst med tre promille siden primo august. Omregnet i stemmetall er veksten i overkant av 8.000 stemmer.

(4) Ser vi på endringene fra primo august, er det Miljøpartiet De Grønne som er månedens vinner så langt.

(5) Når det gjelder blokkene, Ap+Sp+SV vs Frp+H+KrF+V, er det basert på målingene hittil i august vanskelig å se at valgkampen i vesentlig grad har flyttet velgere fra opposisjonen til regjeringssiden. Med blokkstilling på snittet av landsmålingene i uke 33 på 103 (opposisjonen) vs 64 (regjeringen), er det stadig stor avstand til vippepunktet på 85 vs 84.

Johan Giertsen

Del på Facebook