Poll of polls

Bergen på sitt blåeste

Publisert 26. oktober 2010. Sist endret 26. oktober 2010.

Dagens Næringsliv/Sentio publiserte fredag 22. oktober den landsmåling som - vissstnok - er norgesrekord for Fremskrittspartiet og Høyre samlet, med 52,9.

Bergensavisen/TNS Gallup publiserte mandag 25. oktober den kommunevalgmåling i Bergen hvor disse to partiene samlet har sin høyeste oppslutning noensinne, med 55,3. BA/Gallup hadde selv den forrige toppnoteringen for Frp + Høyre i Bergen med 55,2 (august 2010).

Arbeiderpartiet falt på samtlige fem kommunevalgmålinger i Bergen fra mars (29,8) til september (21,9) - tre BA/Gallup og to BT/Respons. Ap lyktes å stanse fallet på oktobermålingen til BA/Gallup med 24,5 (23,9 i K-2007). Motposten til Ap's pluss i oktober er fall for særlig Sosialistisk Venstreparti, som noterte 4,0 mot 7,6 hos BT/Respons i september og 7,1 i 2007.

SVs fall betyr at regjeringspartiene i Bergen fikk 30,2 hos BA/Gallup i oktober. Dette er historisk lavt, og overgås - visstnok - bare av BA/Gallup august 2010 da Ap+Sp+SV fikk 29,9 (34,7 i 2007).

Også i Bergen må disse tallene leses med varsomhet - mens Bergen Høyre er fullmobilisert, gjelder det motsatte for regjeringspartiene.

Enhver antagelse om et mulig resultat i 2011 må også ta i betraktning at bergenserne er impulsive. I Bergen snur stemninger raskt.

Bergen 1979 - 2010

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BA aug 10 BT sep 10 BA okt 10
A 28,8 28,7 23,9 25,4 31,6 23,3 21,9 24,5
Sp 1,5 1,5 2,8 3,1 2,9 1,2 1,4 1,7
SV 4,4 5,8 7,1 7,5 7 5,4 7,6 4
R 1,7 1,1 4,5 3,5 3,3 4,7 4,3 4,7
Frp 4,9 7,2 20,2 21,2 20,2 14,6 16,8 16,8
H 39 40,8 26,3 23,9 22,7 40,6 36,1 38,5
KrF 10,5 9,1 6,3 6,7 5,5 3,8 4,5 4,1
V 6,4 4,2 5,8 6 5,4 4,7 5,7 3,4

Kolonnen "BA" = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
Kolonnen "BT" = K-målinger Bergens Tidende / Respons.
Bergen leverte K-2007 117.627 godkjente stemmer = 52,9% av stemmene i Hordaland fylke

Bergen byråd 2011-2015

Mulige koalisjoner for dannelse av byråd etter valget 2011. Bergen bystyre 67 representanter. Byrådet er f.t. dannet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

H+F H+F+K H+F+K+V A+Sp+SV A+Sp+SV+R A+Sp+SV+V A+Sp+SV+V+R
K-2007 32 36 40 23 26 27 30
2009
21.nov 33 36 39 25 28 28 31 BA/Gallup
2010
20.feb 34 37 40 24 27 27 30 BA/Gallup
28.apr 32 35 39 24 27 28 31 BA/Gallup
30.jun 36 39 43 22 24 26 28 BA/Gallup
27.aug 37 40 43 20 23 23 25 BA/Gallup
28.sep 36 39 43 21 24 25 28 BT/Respons
25.okt 38 41 43 21 24 23 26 BA/Gallup

BA/Gallup = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
BT/Respons = K-målinger Bergens Tidende / Respons.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner