Poll of polls

Fylkesmålingene: Hovedbildet uendret

Publisert 18. august 2013. Sist endret 18. august 2013.

1) I august er det publisert 19 fylkesmålinger, fordelt på 13 fylker.

2) Høyre har kjølt noe ned fra juni, i likhet med snittet på landsmålingene.

3) Basert på sist publiserte måling i hvert fylke, var Arbeiderpartiets nasjonale nivå 28,14 pst den 4. juli da de siste fylkesmålingene før ferien ble publisert. Etter målinger i 13 fylker var nivået 17. august steget til 28,43.

Dato Ap Ap %
4/7-13 0 nan
6/8-13 0 nan
7/8-13 0 nan
8/8-13 0 nan
10/8-13 0 nan
12/8-13 0 nan
13/8-13 0 nan
15/8-13 0 nan
16/8-13 0 nan
17/8-13 0 nan
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

4) Tabellene under angir Høyres nivå på fylkesmålingene publisert i ukene 32 og 33. Alle målingene antyder landstendens over 30 pst, bortsett fra Sentios måling i Buskerud og Respons’ måling i Hordaland. Merk at fylkene som er målt hittil i august, i hovedsak er fylker der Høyre scoret lavere enn landsresultatet i 2009 – slik at relativ vekst i disse fylkene trolig vil bli sterkere enn veksten nasjonalt. Ser vi på fylker med flere målinger i august, var endringen for Høyre i pluss i Buskerud (fra Sentio til InFact), pluss i Aust-Agder (fra InFact til Respons), fra 39,5 til 34,7 og opp igjen til 37,5 Hordaland (Gallup og Respons) og pluss i Nord-Trøndelag (Sentio og Respons).

Fylkesmålinger publisert uke 32

Målt Kilde Publisert H måling H valg H "landstendens"
Buskerud DT / RB / LP / HD / Sentio 6/8-13 32,4 22,1 29,9
Nord-Trøndelag T-A / Sentio 6/8-13 18,3 10,6 35,1
Aust-Agder Agderp / InFact 7/8-13 29,3 20,2 29,5
Vestfold Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA / Sentio 8/8-13 36,4 25,1 29,6
Hordaland BA / Verian 10/8-13 39,5 24,5 32,8
Vest-Agder Fevennen / Respons 12/8-13 31,6 21,3 30,2
Aust-Agder Fevennen / Respons 12/8-13 33,9 20,2 34,1
Sogn og Fjordane BT / NRK / Respons 15/8-13 27,4 13,7 40,6
Østfold FB / MA / SA / SA / HA / Sentio 17/8-13 28,3 18,7 30,9
| Last ned

Fylkesmålinger publisert uke 33

Målt Kilde Publisert H måling H valg H "landstendens"
Nordland AN / Frem. / HA / LP / RB / InFact 13/8-13 26,2 15,3 34,8
Buskerud Ap / InFact 16/8-13 33,8 22,1 31,2
Hordaland BT / Respons 16/8-13 34,4 24,5 28,6
Finnmark Nordlys / InFact 16/8-13 25,9 6,8 77,2
Nordland Nordlys / InFact 16/8-13 25,1 15,3 33,4
Troms Nordlys / InFact 16/8-13 24,5 13,5 37,0
Nord-Trøndelag Adressa / Respons 16/8-13 21,3 10,6 40,9
Sør-Trøndelag Adressa / Respons 16/8-13 30,0 16,5 37,0
Møre og Romsdal Adressa / RB / SMP / TK / Respons 17/8-13 30,1 16,3 37,7
Hordaland BA / Verian 17/8-13 37,5 24,5 31,2
| Last ned

5) Tabellene under angir Arbeiderpartiets nivå på fylkesmålingene publisert i ukene 32 og 33. Målinger som antyder landstendens for Ap over 30 pst er Nord-Trøndelag (Sentio), samt Vest-Agder, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag (Respons). Ser vi på fylker med flere målinger i august, var endringen for Ap i pluss i Buskerud (fra Sentio til InFact), pluss i Aust-Agder (fra InFact til Respons), stillstand i Hordaland (Gallup og Respons) og minus i Nord-Trøndelag (Sentio og Respons).

Fylkesmålinger publisert uke 32

Målt Kilde Publisert Ap måling Ap valg Ap "landstendens"
Buskerud DT / RB / LP / HD / Sentio 6/8-13 27,3 28,4 25,3
Nord-Trøndelag T-A / Sentio 6/8-13 38,9 33,6 30,4
Aust-Agder Agderp / InFact 7/8-13 24,6 24,5 26,3
Vestfold Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA / Sentio 8/8-13 28,0 27,0 27,2
Hordaland BA / Verian 10/8-13 22,1 22,7 25,5
Vest-Agder Fevennen / Respons 12/8-13 24,0 20,8 30,3
Aust-Agder Fevennen / Respons 12/8-13 25,9 24,5 27,7
Sogn og Fjordane BT / NRK / Respons 15/8-13 28,0 26,5 27,8
Østfold FB / MA / SA / SA / HA / Sentio 17/8-13 29,8 30,5 25,7
| Last ned

Fylkesmålinger publisert uke 33

Målt Kilde Publisert Ap måling Ap valg Ap "landstendens"
Nordland AN / Frem. / HA / LP / RB / InFact 13/8-13 30,2 28,8 27,6
Buskerud Ap / InFact 16/8-13 29,6 28,4 27,4
Hordaland BT / Respons 16/8-13 23,5 22,7 27,2
Finnmark Nordlys / InFact 16/8-13 33,6 31,4 28,1
Nordland Nordlys / InFact 16/8-13 31,3 28,8 28,6
Troms Nordlys / InFact 16/8-13 27,7 27,2 26,8
Nord-Trøndelag Adressa / Respons 16/8-13 34,1 33,6 26,7
Sør-Trøndelag Adressa / Respons 16/8-13 35,1 29,8 30,9
Møre og Romsdal Adressa / RB / SMP / TK / Respons 17/8-13 22,7 20,2 29,5
Hordaland BA / Verian 17/8-13 22,5 22,7 26,0
| Last ned

6) Tabellen under angir partienes stemmeandel i fylkene som er målt hittil i valgkampen. Vi ser at Høyre hadde 16 pst i disse fylkene samlet i 2009 mot 31 pst etter sist publiserte måling i fylkene. Arbeiderpartiet oppnådde med 35,2 nesten sitt nasjonale nivå (35,4) i disse fylkene i 2009. Sist publiserte måling ville gitt 28 pst. Vi takker vår leser Nils-Aksel Horvei for å ha utarbeidet grunnlaget for denne tabellen.

Fylkesmålinger publisert i august 2013 – stemmeandel i disse fylkene samlet

Østfold, Buskerud, Vestfold, Aust- og Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fj, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark

2013 2009
Ap 28 35,2
Sp 5,5 7,2
SV 4 5,8
Ap+Sp+SV 37,5 48,2
Frp 14,8 23,9
H 31 16
KrF 6,1 6,2
V 4,9 3,3
Frp+H+KrF+V 56,8 49,4
R 1,4 1,1
MDG 2,6 0,3

I fylker som i august er målt flere ganger, er den sist publiserte lagt til grunn.

7) Tabellen under gjengir partienes endringer i prosentpoeng i sist publiserte måling i de 13 fylkene som er målt hittil i august.

Siste måling - endring fra S-2009

Kilde Publisert R SV Ap Sp V KrF H Fp MDG Andre
Østfold Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 17.08.2013 0,2 -0,4 -9,5 -0,4 0,8 -0,6 13,5 -7,1 1,2 2,2
Buskerud InFact / Ap 16.08.2013 0,3 -1,9 -7,5 -0,6 1,7 0,6 14,4 -10,1 2,5 0,7
Vestfold Sentio / Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA 08.08.2013 0,8 -2,2 -5,7 0,4 0,8 1,2 16,8 -13,2 1,0 0,1
Aust-Agder Respons / Fevennen 12.08.2013 -0,4 -1,6 -6,6 -0,2 2,4 -2,0 17,6 -10,7 1,0 0,6
Vest-Agder Respons / Fevennen 12.08.2013 -0,2 -2,2 -2,5 -0,3 2,0 -0,5 14,0 -10,3 1,3 -1,3
Hordaland Gallup/BA 17.08.2013 -0,9 -1,3 -8,0 -2,8 0,9 -0,6 17,3 -8,2 3,0 0,6
Sogn og Fjordane Respons / BT / NRK 15.08.2013 -0,4 -1,6 -1,6 -10,1 3,1 0,8 15,3 -7,8 1,9 0,5
Møre og Romsdal Respons / Adressa / RB / SMP / TK 17.08.2013 0,2 -1,2 -8,0 0,4 3,7 0,6 14,0 -10,7 1,2 -0,2
Sør-Trøndelag Respons / Adressa 16.08.2013 0,1 -4,6 -5,9 -4,0 1,9 0,5 16,1 -8,5 3,7 0,7
Nord-Trøndelag Respons / Adressa 16.08.2013 -0,3 -2,1 -9,4 2,1 2,2 0,9 12,4 -8,1 2,2 0,0
Nordland InFact / Nordlys 16.08.2013 2,1 -1,6 -8,0 -2,6 0,7 -1,2 13,6 -8,0 3,3 1,6
Troms InFact / Nordlys 16.08.2013 2,0 0,0 -9,0 -3,3 1,1 0,1 11,6 -7,3 3,3 1,4
Finnmark InFact / Nordlys 16.08.2013 1,5 -0,1 -11,8 -1,0 2,2 0,0 15,2 -9,2 2,9 0,3
13 fylker 0,2 -1,7 -7,2 -1,7 1,6 0,0 15,0 -9,1 2,3 0,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H