Poll of polls

Endrer Sentio vektene?

Publisert 14. august 2013. Sist endret 14. august 2013.

1) Sentio bruker 2009 som referansevalg. Basert på regnearkene pollofpolls.no har fått innsyn i fra noen av Sentios målinger i mai, juni og august, synes byrået å ha endret vektene på fylkesmålingene. Endringen synes å medføre at vektingen for særlig Frp og Høyre i noen fylker reelt er nærmere 2011-vekting enn 2009-vekting.

2) Sikker kunnskap om (i) Senio har endret vektene i alle fylker som byrået måler, (ii) om vektene nå varierer mellom fylkene, og (iii) hvordan eventuelle endringer slår ut sammenlignet med ren vekting mot 2009, har vi ikke.

3) Sentios daglige leder, Arve Østgaard, har på spørsmål fra pollofpolls.no opplyst i e-post at «Vektene er noe vi kontinuerlig ser på. Både nasjonalt og lokalt.»

4) Det er derfor tenkelig at endringer fra en fylkesmåling til en annen hos Sentio delvis skyldes endrete vekter. pollofpolls.no vil mene at Sentios oppdragsgivere bør informere publikum hvis endringer i vektene medvirker til endrede barometertall.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode