Poll of polls

SV under sperren - få bakgrunnstall fra NRK

Publisert 15. oktober 2010. Sist endret 15. oktober 2010.

Sosialistisk Venstreparti fikk 3,9 på NRK/Norstats stortingsmåling for oktober.

NRK/Dagsnytt kunne torsdag 14. okt kl. 0730 melde at fallet dels skyldtes økede overganger fra SV til Ap, dels øket overgang til hjemmesitterne. NRKs Magnus Takvam sa i Politisk Kvarter P2 samme dag kl. 0745 at SVs lojalitet mot 2009 iht målingen var "noe sånt som" 45%. NRK ga ingen bakgrunnstall til leserne av nettsaken om målingen.

NRK føyer seg her inn i et mønster fra flere såkalte nasjonale medier når det gjelder dekningen av partimålinger:

For det første gis seere og lyttere få bakgrunnstall. Hvis SVs lojalitet var 45, kunne dette gitt grunnlag for å informere publikum om Norstat i år har registrert en jevnt synkende lojalitet for SV - eller er oktober-målingen særlig svak? Hvis det siste er tilfellet, bør målingen tolkes med varsomhet. Til tross for at NRK hver måned har mottatt bakgrunnstall fra Norstat, etterlates publikum her i uvitenhet.

For det andre kommenterer mediene stort sett bare egne målinger, og ser i liten grad hen til andre. Da NRK kommenterte sin måling torsdag, forelå ytterligere fem målinger publisert i oktober. SVs snitt på disse fem er 5,9. Avstanden fra dette snittet ned til NRK/Norstat på 3,9 burde for NRK reise spørsmålet om ikke målingen bør tolkes med forsiktighet.

For det tredje brukte programlederen i Politisk Kvarter målingen til å snakke ned SV. Som premiss til sitt spørsmål til NRK-kollega Takvam sa programlederen at det er "klart" at SV "gjør det veldig dårlig". Denne premiss er i beste fall usikker, gitt det også NRK vet om SVs nivå på andre målinger i oktober. Fordi publikum ikke får bakgrunnstall, blir målingen også mindre etterprøvbar. Det burde også tilsi at oppdragsgiveren - her NRK - blir mer forsiktig i sin omtale av undersøkelsen.

NRK opplyser på sine nettsider ikke antall spurte i målingen. Dette gir heller ikke det inntrykk av grundighet som burde prege statskanalen.

Når NRKs dekning av sin måling settes i kontrast til Vesteraalens Avis' dekning av målingen i Hadsel og Ryfylkes dekning av målingen i Sauda (begge Norfakta), faller sammenligningen ikke ut i favør av statskanalen. Leserne av disse avisene i Hadsel og Sauda vet mer om velgernes vandringer enn NRKs seere og lyttere.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger