Poll of polls

Nye tabeller: Uke for dag – dag for dag

Publisert 11. august 2013. Sist endret 11. august 2013.

Vi har i dag lagt ut to nye tabeller på pollofpolls.no:

1) Poll of polls – som er et antatt nasjonalt resultat bygget på sist publiserte måling i landets 19 fylker , se nærmere OM-siden – er nå lagt ut dag for dag, fra og med 5. august 2013. Tabellen er inntatt på hjemmesiden.

2) Så langt i august er det publisert måling i fem fylker (Buskerud, Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Vestfold, Hordaland), som samlet leverte 25 pst av stemmene i stv 2009. Oversikten over poll of polls fylkesmålinger dag for dag viser at disse målingene bare har ført til marginale endringer på partienes nasjonale nivåer.

3) Den eksisterende tabell for poll of polls fylkesmålinger uke for uke vil bli videreført som vanlig. Denne tabellen går tilbake til uke 7 i 2010.

4) Snittet for landsomfattende stortingsmålinger har hittil vært ført månedsvis. Denne tabellen vil bli videreført, men vi har nå i tillegg lagt ut på stortingsforsiden en tabell for snittet av landsmålingene uke for uke.

5) Snittet av landsmålingene fra januar til juni 2013 inneholdt ni månedlige målinger, syv med 2009 som referansevalg, to med 2011. Snittet uke for uke i august – og i august som helhet – vil neppe uten videre bli sammenlignbare med månedssnittene første halvår. Bakgrunnen er at noen byråer i sluttfasen av valgkampen vil publisere hyppigere målinger enn andre.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no