Poll of polls

Rødgrønn vekst – eller nedkjøling?

Publisert 6. august 2013. Sist endret 6. august 2013.

1) Regjeringspartiene fikk hos TV2/TNS Gallup 5. august sin nest sterkeste landsmåling i år med 41,2 pst.

2) Dagen etter – 6. august – ble det publisert fylkesmålinger av Sentio i Buskerud og Nord-Trøndelag, begge opptatt samtidig som TV2s måling.

3) Sees begge fylkene samlet, har regjeringspartiene gått ned mer enn ett prosentpoeng fra forrige måling fra samme byrå, publisert 15. juni (Nord-Trøndelag) og 2. juli (Buskerud). Se tabell under.

4) Regjeringspartiene oppnår etter målingene i august 42,1 pst i begge fylkene samlet – mot 53,8 i 2009. Nasjonalt antyder dette 37 pluss, forutsatt samme relative endring i alle 19 fylker. Vi er da i nærheten av regjeringens snitt på landsmålingene i juni (37,4) og juli (36,5).

5) KrF og Venstre var begge under sperregrensen hos TV2/TNS Gallup. Målingene i Buskerud og Nord-Trøndelag sett samlet antyder for KrF et nasjonalt nivå rundt partiets resultat i 2009 på 5,5 pst og for Venstre rundt 5 pst – også dette forutsatt samme relative endring over hele landet.

6) Målinger i to fylker gir ikke et holdbart grunnlag for å avkrefte eller bekrefte en landsmåling. Men det må være mulig å si at Sentio (ennå) ikke kan bekrefte den rødgrønne vekst som TNS Gallup fant i sin måling for TV2. Sentio kan (ennå) heller ikke bekrefte nivåene under sperregrensen som TNS Gallup fant for KrF og Venstre.

7) Vi takker vår leser Nils Aksel Horvei som har utført beregningene som ligger til grunn for tabellen under.

Buskerud og Nord-Trøndelag sett samlet

Sentio for Drammens Tidende, Hallingdølen, Laagendalsposten, Ringsaker Blad (Buskerud) og Trønder-Avisa (Nord-Trøndelag)

06.aug.2013 Juni/juli 2013 2009
Ap 31,2 32,4 39,2
Sp 7,9 8,3 9,4
SV 3 2,6 5,2
Ap+Sp+SV 42,1 43,3 53,8
Frp 18,3 18,1 22,6
H 27,6 29 15,9
KrF 3,5 3,5 3,5
V 4 2,6 3
Frp+H+KrF+V 53,4 53,2 45

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger