Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Regjeringen 36,5 vs opposisjonen 58,2

Publisert 31. juli 2013. Sist endret 31. juli 2013.

1) Tallene i tittelen angir snittet av de fire landsmålingene som ble publisert i juli. Stillingen på poll of polls fylkesmålinger er til sammenligning 37,0 vs 58,5.

2) Sist publiserte måling er VG/InFact 8. juli 2013. Spørsmålet om velgernes preferanser har endret seg de siste tre ukene, er i mangelen av målinger f.t. usikkert.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt juni 28,6 32,0 16,4 4,3 4,5 5,3 4,2 1,5 1,5 1,5
Snitt juli 28,0 31,6 16,2 3,9 4,6 5,2 5,2 2,3 1,9 1,2
Endring -0,6 -0,4 -0,2 -0,4 0,1 -0,1 1,0 0,8 0,4 -0,3
Sterkeste 29,7 34,1 22,0 4,3 5,2 5,7 6,5 3,6 2,0 2,2
Svakeste 26,6 28,5 13,6 3,3 4,0 4,6 4,0 1,6 1,5 0,5
Sprik 3,1 5,6 8,4 1,0 1,2 1,1 2,5 2,0 0,5 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i juni og i juli.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Kantar / TV2 -3,2 3,5 -1,0 0,1 -0,4 0,8 1,9 0,2 -0,9 -1,0 1/7-2013
Respons / Aftenp / BT / Adressa 0,2 -3,7 1,4 0,1 0,1 -1,5 1,5 1,7 0,5 -0,3 6/7-2013
Norfakta / Nat. / KK -1,8 -1,7 3,4 -0,1 1,4 -1,3 0,2 0,6 0,0 0,7 6/7-2013
InFact / VG 1,2 -1,7 -0,4 -0,9 0,5 0,3 -0,2 -0,1 0,7 0,5 8/7-2013
Snitt disse målingene -0,9 -0,9 0,9 -0,2 0,4 -0,4 0,9 0,6 0,1 0,0

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Juli 2013 51 61 70 68 77 1 1 58 88 97 97 76 106 67
Juni 2013 52 67 76 69 76 1 0 55 85 94 92 71 101 62
Mai 2013 52 68 77 69 77 1 0 55 83 92 91 72 100 63
April 2013 50 66 75 67 75 1 0 56 85 94 93 73 102 64
Mars 2013 52 68 77 69 77 0 0 55 84 93 92 72 101 63
Februar 2013 51 67 76 68 76 0 0 57 85 94 93 74 102 65
Januar 2013 52 66 75 68 75 0 0 57 87 96 94 73 103 64
Desember 2012 52 67 76 69 78 1 0 54 83 92 92 72 101 63
November 2012 53 68 77 70 78 1 0 54 83 92 91 71 100 62
Oktober 2012 51 65 73 66 74 0 0 58 88 96 96 74 104 66
September 2012 54 64 74 72 74 1 0 62 92 102 94 74 104 64
August 2012 54 63 71 70 79 1 0 57 88 96 97 74 105 66
Juli 2012 53 64 73 71 79 0 0 55 88 97 96 72 105 63
Juni 2012 53 68 76 69 77 1 0 55 84 92 92 71 100 63
Mai 2012 54 69 78 71 79 1 0 54 82 91 90 71 99 62
April 2012 53 69 77 70 79 1 0 52 82 90 91 69 99 61
Mars 2012 58 75 84 76 84 0 0 49 77 86 85 66 94 57
Februar 2012 62 78 87 79 88 0 0 47 73 82 82 65 91 56
Januar 2012 60 76 85 78 86 1 0 51 75 84 83 68 92 59
Desember 2011 56 72 81 74 83 0 0 52 79 88 88 70 97 61
November 2011 55 71 80 73 82 1 0 52 79 88 88 70 97 61
Oktober 2011 59 75 84 76 84 1 0 51 76 85 84 68 93 59
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

3) I målingene i innspurten vil vi særlig sette lyset på:

(i) Arbeiderpartiets lojalitet mot 2009. I flodbølgen av målinger i ukene fremover står Ap\'s lojalitet helt sentralt. Lojaliteten første halvår har i snitt vært i nederste tredjedel av 60-tallet. Øker Ap sin lojalitet til 70-80, samtidig som Sp og SV styrkes, blir det spenning om blokkstillingen.

(ii) Bytteforholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Ap\'s lekkasje av egne 2009-velgere til Høyre har på mange målinger det siste året vært sekssifret. Ap må begrense denne lekkasjen kraftig hvis partiet skal beholde regjeringsmakten.

(iii) Bytteforholdet mellom Ap og SV. SV har lenge vært en stabil leverandør av velgere til Ap. Denne lekkasjen stanset når Lysbakken i vinter lyktes med å sette Lofoten, Vesterålen og Senja på den rikspolitiske dagsorden. Bytteforholdet mellom Ap og SV kan bli den enkeltfaktor som får størst betydning for om SV passerer sperregrensen. Hvis Ap's valgkamp styrker partiets bytteforhold mot SV på en måte som bringer SV under fire prosent, vil det bli ytterst vanskelig for regjeringskoalisjonen å beholde stortingsflertallet. Ap må i så fall gjøre et klart sterkere valg enn i 2009.

(iv) Måleproblemene for Fremskrittspartiet. Byråenes problemer med å måle Frp har vært en gjenganger siden kommunevalget, særlig illustrert ved forskjellene på Frp's barometertall ved vekting mot 2009 eller 2011. Frp's råtall falt til dels kraftig på slutten av kommunevalgkampen, og har siden vist stor stabilitet rundt partiets resultat i kommunevalget, ofte også lavere enn dette. Hvis vi i valgkampen skal slå fast at Frp er i vekst, må vi se en stabil økning i partiets råtall.

(v) Spørsmålet om Høyre og Frp samlet kan få flertall. Snittet av landsmålingene de siste femten månedene har gitt flertall for disse to partiene. Vår formodning er fremdeles at et slikt flertall ikke er sannsynlig, bl.a. fordi (a) råtallene har i mindre grad gitt et slikt flertall enn barometertallene, og (b) bare en marginal mobilisering fra Arbeiderpartiet og/eller andre partier vil bringe summen av Frp og Høyre i mindretall. Skulle ett eller flere partier gå under sperregrensen, vil på den annen side muligheten for et slikt flertall stige, basert på tallene så langt.

4) Vi vil oppfordre mediene som publiserer målinger til også å publisere bl.a. Arbeiderpartiets lojalitet og andre nøkkeltall fra bakgrunnsmaterialet som kan kaste et lys over spørsmålene som vi her har pekt på.

MDG månedssnitt 2013

Januar 1
Februar 1,2
Mars 1,1
April 1,1
Mai 1,5
Juni 1,7
Juli 2,3

InFact for VG – de spurte i Oslo på landsmålingene

Trolig i underkant av 250 spurte hver måned
Kilde: Verdens Gang

Juli Juni Mai
Ap 32,7 28 33,2
Sp 1,1 0,4
SV 3,5 5,4 4,2
Frp 11,3 10 8,4
H 31,9 32,6 34,5
V 8,6 10,4 6,7
KrF 1,9 2,9 3,4
R 2,7 3,6 2,5
MDG 4,3 5,4 4,2
Andre 3,1 0,7 2,5

Tallene må pga få spurte leses med den største varsomhet
Sp hadde iflg InFact ikke målbar oppslutning blant de spurte i Oslo i juli

Regjeringspartiene månedssnitt nasjonale stortingsmålinger fra oktober 2009

okt.09 46,8
nov.09 45,8
des.09 43,3
jan.10 43,3
feb.10 44,2
mar.10 42,5
apr.10 40,7
mai.10 41,5
jun.10 40,1
jul.10 40
aug.10 37,2
sep.10 39
okt.10 39
nov.10 38,1
des.10 36,8
jan.11 37,9
feb.11 38,3
mar.11 39,1
apr.11 40,4
mai.11 40,6
jun.11 39,3
jul.11 41,2
aug.11 48,2
sep.11 43,5
okt.11 43
nov.11 42,4
des.11 42,1
jan.12 43,8
feb.12 44,3
mar.12 42,7
apr.12 40,1
mai.12 39,6
jun.12 38,9
jul.12 38,5
aug.12 38,7
sep.12 37,4
okt.12 36,3
nov.12 38,5
des.12 37,6
jan.13 37,1
feb.13 38
mar.13 37,3
apr.13 37,5
mai.13 38,1
jun.13 37,4
jul.13 36,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger