Poll of polls

Regjeringen 36,5 vs opposisjonen 58,2

Publisert 31. juli 2013. Sist endret 31. juli 2013.

1) Tallene i tittelen angir snittet av de fire landsmålingene som ble publisert i juli. Stillingen på poll of polls fylkesmålinger er til sammenligning 37,0 vs 58,5.

2) Sist publiserte måling er VG/InFact 8. juli 2013. Spørsmålet om velgernes preferanser har endret seg de siste tre ukene, er i mangelen av målinger f.t. usikkert.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt juni 28,6 32,0 16,4 4,3 4,5 5,3 4,2 1,5 1,5 1,5
Snitt juli 28,0 31,6 16,2 3,9 4,6 5,2 5,2 2,3 1,9 1,2
Endring -0,6 -0,4 -0,2 -0,4 0,1 -0,1 1,0 0,8 0,4 -0,3
Sterkeste 29,7 34,1 22,0 4,3 5,2 5,7 6,5 3,6 2,0 2,2
Svakeste 26,6 28,5 13,6 3,3 4,0 4,6 4,0 1,6 1,5 0,5
Sprik 3,1 5,6 8,4 1,0 1,2 1,1 2,5 2,0 0,5 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i juni og i juli.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -3,2 3,5 -1,0 0,1 -0,4 0,8 1,9 0,2 -0,9 -1,0 1/7-2013
Respons / Aftenp / BT / Adressa 0,2 -3,7 1,4 0,1 0,1 -1,5 1,5 1,7 0,5 -0,3 6/7-2013
Norfakta / Nat. / KK -1,8 -1,7 3,4 -0,1 1,4 -1,3 0,2 0,6 0,0 0,7 6/7-2013
InFact / VG 1,2 -1,7 -0,4 -0,9 0,5 0,3 -0,2 -0,1 0,7 0,5 8/7-2013
Snitt disse målingene -0,9 -0,9 0,9 -0,2 0,4 -0,4 0,9 0,6 0,1 0,0

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Juli 2013 52 61 70 69 79 0 1 58 88 97 98 77 107 68
Juni 2013 52 68 77 69 76 0 0 55 85 94 92 71 101 62
Mai 2013 52 68 77 69 77 0 0 55 84 93 92 72 101 63
April 2013 51 67 76 68 76 0 0 55 85 94 93 72 102 63
Mars 2013 51 66 75 68 76 0 0 55 86 95 94 72 103 63
Februar 2013 52 68 77 69 77 0 0 55 84 93 92 72 101 63
Januar 2013 52 66 75 68 75 0 0 57 87 96 94 73 103 64
Desember 2012 52 67 76 69 77 0 0 55 85 94 93 72 102 63
November 2012 53 68 76 69 77 0 0 55 85 93 93 71 101 63
Oktober 2012 50 64 72 65 72 0 0 58 90 98 97 73 105 65
September 2012 54 64 74 72 75 0 0 62 92 102 95 75 105 65
August 2012 55 65 73 71 79 0 0 57 88 96 96 73 104 65
Juli 2012 53 64 73 71 79 0 0 54 88 97 96 71 105 62
Juni 2012 53 68 76 69 77 0 0 55 85 93 93 71 101 63
Mai 2012 56 70 78 71 79 0 0 54 83 91 91 70 99 62
April 2012 56 71 79 72 81 0 0 50 81 89 90 67 98 59
Mars 2012 61 77 86 79 87 0 0 47 75 84 83 64 92 55
Februar 2012 64 80 88 80 89 0 0 47 72 80 81 64 89 56
Januar 2012 64 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 60 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 60 76 84 77 86 0 0 48 76 84 85 65 93 57
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

3) I målingene i innspurten vil vi særlig sette lyset på:

(i) Arbeiderpartiets lojalitet mot 2009. I flodbølgen av målinger i ukene fremover står Ap\'s lojalitet helt sentralt. Lojaliteten første halvår har i snitt vært i nederste tredjedel av 60-tallet. Øker Ap sin lojalitet til 70-80, samtidig som Sp og SV styrkes, blir det spenning om blokkstillingen.

(ii) Bytteforholdet mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Ap\'s lekkasje av egne 2009-velgere til Høyre har på mange målinger det siste året vært sekssifret. Ap må begrense denne lekkasjen kraftig hvis partiet skal beholde regjeringsmakten.

(iii) Bytteforholdet mellom Ap og SV. SV har lenge vært en stabil leverandør av velgere til Ap. Denne lekkasjen stanset når Lysbakken i vinter lyktes med å sette Lofoten, Vesterålen og Senja på den rikspolitiske dagsorden. Bytteforholdet mellom Ap og SV kan bli den enkeltfaktor som får størst betydning for om SV passerer sperregrensen. Hvis Ap's valgkamp styrker partiets bytteforhold mot SV på en måte som bringer SV under fire prosent, vil det bli ytterst vanskelig for regjeringskoalisjonen å beholde stortingsflertallet. Ap må i så fall gjøre et klart sterkere valg enn i 2009.

(iv) Måleproblemene for Fremskrittspartiet. Byråenes problemer med å måle Frp har vært en gjenganger siden kommunevalget, særlig illustrert ved forskjellene på Frp's barometertall ved vekting mot 2009 eller 2011. Frp's råtall falt til dels kraftig på slutten av kommunevalgkampen, og har siden vist stor stabilitet rundt partiets resultat i kommunevalget, ofte også lavere enn dette. Hvis vi i valgkampen skal slå fast at Frp er i vekst, må vi se en stabil økning i partiets råtall.

(v) Spørsmålet om Høyre og Frp samlet kan få flertall. Snittet av landsmålingene de siste femten månedene har gitt flertall for disse to partiene. Vår formodning er fremdeles at et slikt flertall ikke er sannsynlig, bl.a. fordi (a) råtallene har i mindre grad gitt et slikt flertall enn barometertallene, og (b) bare en marginal mobilisering fra Arbeiderpartiet og/eller andre partier vil bringe summen av Frp og Høyre i mindretall. Skulle ett eller flere partier gå under sperregrensen, vil på den annen side muligheten for et slikt flertall stige, basert på tallene så langt.

4) Vi vil oppfordre mediene som publiserer målinger til også å publisere bl.a. Arbeiderpartiets lojalitet og andre nøkkeltall fra bakgrunnsmaterialet som kan kaste et lys over spørsmålene som vi her har pekt på.

MDG månedssnitt 2013

Januar 1
Februar 1,2
Mars 1,1
April 1,1
Mai 1,5
Juni 1,7
Juli 2,3

InFact for VG – de spurte i Oslo på landsmålingene

Trolig i underkant av 250 spurte hver måned
Kilde: Verdens Gang

Juli Juni Mai
Ap 32,7 28 33,2
Sp 1,1 0,4
SV 3,5 5,4 4,2
Frp 11,3 10 8,4
H 31,9 32,6 34,5
V 8,6 10,4 6,7
KrF 1,9 2,9 3,4
R 2,7 3,6 2,5
MDG 4,3 5,4 4,2
Andre 3,1 0,7 2,5

Tallene må pga få spurte leses med den største varsomhet
Sp hadde iflg InFact ikke målbar oppslutning blant de spurte i Oslo i juli

Regjeringspartiene månedssnitt nasjonale stortingsmålinger fra oktober 2009

okt.09 46,8
nov.09 45,8
des.09 43,3
jan.10 43,3
feb.10 44,2
mar.10 42,5
apr.10 40,7
mai.10 41,5
jun.10 40,1
jul.10 40
aug.10 37,2
sep.10 39
okt.10 39
nov.10 38,1
des.10 36,8
jan.11 37,9
feb.11 38,3
mar.11 39,1
apr.11 40,4
mai.11 40,6
jun.11 39,3
jul.11 41,2
aug.11 48,2
sep.11 43,5
okt.11 43
nov.11 42,4
des.11 42,1
jan.12 43,8
feb.12 44,3
mar.12 42,7
apr.12 40,1
mai.12 39,6
jun.12 38,9
jul.12 38,5
aug.12 38,7
sep.12 37,4
okt.12 36,3
nov.12 38,5
des.12 37,6
jan.13 37,1
feb.13 38
mar.13 37,3
apr.13 37,5
mai.13 38,1
jun.13 37,4
jul.13 36,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger