Poll of polls

Fra juli til valget: Rødgrønt minus i 2005, pluss i 2009

Publisert 29. juli 2013. Sist endret 30. juli 2013.

1) Tabellen under gjengir snittet av landsmålingene i juli 2005 og juli 2009 og poll of polls basert på fylkesmålinger for 28. juli i 2005 og 2009 – og tilsvarende i 2013.

2) Ap+Sp+SV kjølte i 2005 ned fra juli til valget, motsatt i 2009.

3) Sammenligninger mellom 2005 og 2009 på den ene siden og 2013 på den annen, må leses med varsomhet, og må bl.a. sees i lys av at regjeringspartiene sommeren 2013 har langt flere «gjerdesittere» enn disse partiene hadde i 2005 og 2009.

2005 – 2009 – 2013

Lands-målinger juni/juli 05 Poll of polls 28. juli 05 Valg 05 Lands-målinger juli 09 Poll of polls 28. juli 09 Valg 09 Lands-målinger juli 13 Poll of polls 28. juli 13
Ap 28,9 28,9 32,7 33,5 32,7 35,4 28 27,9
Sp 5,5 5,3 6,5 5,2 5,5 6,2 4,6 4,8
SV 15,4 14,5 8,8 7,1 6,6 6,2 3,9 4,3
Ap+Sp+SV 49,8 48,7 48 45,8 44,8 47,8 36,5 37
Frp 20,3 20,7 22,1 27,5 27,4 22,9 16,2 15,5
H 16,8 17 14,1 13,1 14 17,2 31,6 33,1
KrF 6,9 7,2 6,8 6 6,1 5,5 5,2 5,1
V 2,7 2,6 5,9 4,9 5,2 3,9 5,2 4,8
Frp+H+KrF+V 46,7 47,5 48,9 51,5 52,7 49,5 58,2 58,5

Kolonnen "landsmålinger" angir snittet av landsmålingene i perioden.
Kolonnen "poll of polls" er et antatt landsresultat basert på (et veiet snitt av) fylkesmålinger.
Kolonnen "poll of polls" for 2013 består i hovedsak av fylkesmålinger vektet mot kvlg 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook