Poll of polls

Sp styrkes og KrF svekkes relativt i sine kjernefylker

Publisert 28. juli 2013. Sist endret 28. juli 2013.

1) Tabellen under angir – for KrF, Sp, SV og Venstre – fylkenes andel av partienes nasjonale stemmetall i stortingsvalget 2009 og etter sist publiserte fylkesmåling.

2) Senterpartiet styrkes relativt sett i sine kjernefylker på Østlandet (utenfor Oslo og Akershus) og i Midt-Norge.

3) Kristelig Folkpartis andel av sitt nasjonale stemmetall i partiets kjernefylker på Sør- og Vestlandet kan i 2013 bli relativt sett lavere enn den var i 2009 – hvis sist publiserte fylkesmåling svarer til valgresultatet.

4) Vi minner om feilkildene ved fylkesmålinger – særlig at disse har færre spurte enn landsmålingene, og at fordelingen av fylkesmålinger som er vektet mot 2009 eller 2011 vil kunne variere. Ulik vekting vil påvirke andelene i tabellen under direkte. Sammenligning mellom fylker, og med tidligere valg, må vurderes i lys av dette.

5) For mindre partier kan endringer som går på tvers av landstendensen slå spesielt kraftig ut i en beregning som dette, f.eks. vil KrFs sterke måling fra Respons/Aftenposten i Oslo i juni virke tungt inn.

6) Vi takker vår leser Nils Aksel Horvei som har utført beregningene som ligger til grunn for tabellen.

KrF, Sp, SV, Venstre – fylkesvis fordeling av stemmene, stv 2009 vs sist publiserte fylkesmåling

Fylke KrF 2009 KrF 2013 Sp 2009 Sp 2013 SV 2009 SV 2013 V 2009 V 2013
Akershus 6,3 6,7 5,7 4,0 10,2 9,1 14,1 18,0
Oslo 5,9 9,5 1,9 1,8 20,0 17,9 20,0 15,1
Østfold 5,8 5,5 4,4 4,1 3,9 4,9 3,6 4,9
Hedmark 1,8 1,9 6,7 6,4 4,3 3,9 2,5 1,4
Oppland 2,1 2,3 7,8 9,9 3,2 3,2 3,0 1,5
Buskerud 3,0 2,2 5,4 7,4 3,9 2,2 4,2 3,0
Vestfold 4,1 4,1 2,6 1,6 5,1 6,0 3,8 4,3
Telemark 4,2 4,0 3,1 2,4 3,0 3,9 2,3 1,5
Aust-Agder 4,5 4,7 1,6 2,3 1,6 1,4 2,0 3,4
Vest-Agder 9,6 9,1 2,0 2,4 2,2 2,6 2,8 2,7
Rogaland 17,2 14,1 8,0 8,0 6,4 6,3 9,7 9,0
Hordaland 12,9 11,9 8,9 6,5 8,8 9,8 11,9 13,3
Sogn og Fjordane 2,7 2,9 9,0 8,1 2,1 2,3 1,9 2,2
Møre og Romsdal 7,9 8,7 7,2 8,9 3,2 3,2 5,1 4,5
Sør-Trøndelag 4,2 3,7 7,2 7,7 7,7 8,4 5,6 5,9
Nord-Trøndelag 2,0 2,3 6,8 9,1 2,8 2,6 2,0 2,6
Nordland 3,2 3,5 6,5 5,9 6,0 5,9 2,8 3,3
Troms 2,0 2,2 4,3 2,8 3,8 4,4 2,1 2,3
Finnmark 0,7 0,7 1,0 0,6 1,8 2,1 0,8 0,9
Akershus og Oslo 12,2 16,1 7,6 5,8 30,2 27,0 34,1 33,1
Østlandet for øvrig 21,1 20,1 30,0 31,9 23,5 24,0 19,3 16,6
Sør- og Vestlandet 46,8 42,7 29,5 27,3 21,0 22,4 28,1 30,7
Midt-Norge 14,0 14,7 21,2 25,7 13,7 14,3 12,8 13,1
Nord-Norge 5,9 6,4 11,7 9,3 11,6 12,4 5,7 6,5

Kolonnen 2013 forutsetter samme antall godkjente stemmer i fylkene som i stv 2009.
Sør- og Vestlandet omfatter Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
Midt-Norge omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Disse fylkesmålingene inngår i beregningen:

Fylke Kilde Publisert
Østfold Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 01.06.2013
Akershus InFact / NTB 21.06.2013
Oslo Respons / Aftenp 21.06.2013
Hedmark Sentio / HA 29.05.2013
Oppland MI / GD 07.06.2013
Buskerud Sentio / DT / RB / LP / HD 02.07.2013
Vestfold Sentio / Gjeng. / ØP / TB / SA 04.07.2013
Telemark Norfakta / Varden 24.06.2013
Aust-Agder InFact / Agderp 14.06.2013
Vest-Agder Respons / Fevennen 20.03.2013
Rogaland Respons / SA/HA 22.06.2013
Hordaland Gallup / BA 26.06.2013
Sogn og Fjordane Sentio / Firda / SA / Firdap. 04.07.2013
Møre og Romsdal Sentio / NRK 02.07.2013
Sør-Trøndelag Respons / Adressa 22.06.2013
Nord-Trøndelag Respons / Adressa 22.06.2013
Nordland InFact / AN / Frem. / HA / LP / RB 28.06.2013
Troms Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 29.06.2013
Finnmark InFact / Nordlys 29.06.2013

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF