Poll of polls

Ap styrkes og Høyre og Frp svekkes relativt i Oslo

Publisert 28. juli 2013. Sist endret 29. juli 2013.

1) Tabellen under angir – for Ap, Høyre og Frp – fylkenes andel av partienes nasjonale stemmetall i stortingsvalget 2009 og etter sist publiserte fylkesmåling.

2) Arbeiderpartiet styrkes relativt sett i hovedstaden, motsatt for Høyre og Frp.

3) Relativt sett styrkes Høyre og Frp særlig på Østlandet (utenfor Oslo og Akershus) og i Nord-Norge.

4) Av de fire største fylkene (Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland), er det bare i partileder Erna Solbergs hjemfylke Hordaland at Høyre beholder sin relative andel av partiets nasjonale stemmetall (11,7 pst). Basert på sist publiserte fylkesmåling, er Høyres vekst både nasjonalt og i Hordaland på 92 pst.

5) Vi minner om feilkildene ved fylkesmålinger – særlig at disse har færre spurte enn landsmålingene, og at fordelingen av fylkesmålinger som er vektet mot 2009 eller 2011 vil kunne variere. Ulik vekting vil påvirke andelene i tabellen under direkte. Sammenligning mellom fylker, og med tidligere valg, må vurderes i lys av dette.

6) Vi takker vår leser Nils Aksel Horvei som har utført beregningene som ligger til grunn for tabellen.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet – fylkesvis andel av stemmene, stv 2009 vs sist publiserte fylkesmåling

Fylke Ap 2009 Ap 2013 H 2009 H 2013 Frp 2009 Frp 2013
Akershus 10,7 10,0 15,0 14,2 11,9 9,0
Oslo 11,9 12,8 15,1 12,9 9,3 7,5
Østfold 6,2 6,0 4,8 5,5 6,3 6,4
Hedmark 5,4 5,7 2,4 3,1 3,1 4,1
Oppland 5,0 5,6 2,5 2,4 3,0 4,1
Buskerud 5,6 5,5 6,0 5,4 5,8 6,8
Vestfold 4,7 4,5 5,6 5,9 5,8 5,5
Telemark 4,1 3,9 2,7 3,0 3,5 5,0
Aust-Agder 2,0 1,8 2,1 2,0 2,5 2,5
Vest-Agder 2,6 2,9 3,5 3,8 4,1 2,9
Rogaland 6,2 6,4 9,6 9,2 9,8 9,9
Hordaland 8,6 8,1 11,7 11,7 9,9 9,5
Sogn og Fjordane 1,8 1,7 1,5 1,9 1,5 1,7
Møre og Romsdal 4,5 4,7 4,8 4,3 6,2 7,2
Sør-Trøndelag 7,0 7,0 4,9 5,3 5,2 4,5
Nord-Trøndelag 3,3 3,5 1,4 1,7 2,1 2,0
Nordland 5,4 5,0 3,2 3,8 5,1 5,7
Troms 3,3 3,2 2,3 2,7 3,5 4,3
Finnmark 1,8 1,7 0,9 1,1 1,3 1,3
Akershus og Oslo 22,6 22,8 30,1 27,1 21,2 16,5
Østlandet for øvrig 30,9 31,1 23,9 25,3 27,6 31,9
Sør- og Vestlandet 21,3 20,9 28,4 28,6 27,9 26,5
Midt-Norge 14,8 15,2 11,1 11,3 13,4 13,8
Nord-Norge 10,4 10,0 6,4 7,6 9,9 11,3

Kolonnen 2013 forutsetter samme antall godkjente stemmer i fylkene som i stv 2009.
Sør- og Vestlandet omfatter Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
Midt-Norge omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag

Disse fylkesmålingene inngår i beregningen:

Fylke Kilde Publisert
Østfold Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 01.06.2013
Akershus InFact / NTB 21.06.2013
Oslo Respons / Aftenp 21.06.2013
Hedmark Sentio / HA 29.05.2013
Oppland MI / GD 07.06.2013
Buskerud Sentio / DT / RB / LP / HD 02.07.2013
Vestfold Sentio / Gjeng. / ØP / TB / SA 04.07.2013
Telemark Norfakta / Varden 24.06.2013
Aust-Agder InFact / Agderp 14.06.2013
Vest-Agder Respons / Fevennen 20.03.2013
Rogaland Respons / SA/HA 22.06.2013
Hordaland Gallup / BA 26.06.2013
Sogn og Fjordane Sentio / Firda / SA / Firdap. 04.07.2013
Møre og Romsdal Sentio / NRK 02.07.2013
Sør-Trøndelag Respons / Adressa 22.06.2013
Nord-Trøndelag Respons / Adressa 22.06.2013
Nordland InFact / AN / Frem. / HA / LP / RB 28.06.2013
Troms Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN 29.06.2013
Finnmark InFact / Nordlys 29.06.2013

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp