Poll of polls

Venstre mest opp på fylkesmålingene

Publisert 18. juli 2013. Sist endret 19. juli 2013.

1) Et problem ved å anslå nasjonale nivåer basert på sist publiserte fylkesmåling er bl.a. at målingene som til enhver tid er sist publisert kan variere med hensyn til byrå og vekting. Dette problemet er særlig aktuelt i denne valgkampen fordi barometertallene for spesielt Frp og Høyre varierer med vekting mot 2009 eller 2011.

2) Kolonnen ”siste” i tabellen under svarer til partienes nasjonale nivåer, forutsatt (i) at sist publiserte måling i hvert fylke blir resultatet, og (ii) at fylkene leverer samme antall godkjente stemmer i 2013 som i 2009.

3) Kolonnen ”før 1. mai” svarer til partienes prosentandeler nasjonalt gitt sist publiserte måling i fylkene fra samme byrå fra før 1. mai 2013. Dvs når Sentio ligger inne med måling i Buskerud i juni, vil sammenligningen skje med Sentios måling i Buskerud i april. Når Troms ligger inne med Norfakta i juni, bruker vi tilsvarende Norfaktas måling i Troms i mars osv.

4) Dette gir nasjonale nivåer som er sammenlignbare, så langt som hvert fylke ligger inne i beregningen med samme byrå. Unntaket er Gallups måling i Hordaland i juni mot Respons’ måling i Hordaland i mars, men begge bruker – oss bekjent – samme 2011-vekting i målingene i Hordaland og er derfor sammenlignbare.

5) Selv om tabellen er sammenlignbar med hensyn til byråer, er feilkilder bl.a. (i) feilmarginene ved målingene, der antall spurte i fylkesmålinger normalt er lavere enn i landsmålinger, (ii) kolonnen ”før 1. mai” under har målinger spredt over et større tidsrom, i hovedsak årets fire første måneder, men også noen målinger fra i fjor.

6) Beregningen gjenspeiler i hovedsak stabiliteten på målingene.

7) Venstre er i størst pluss med 0,5 prosentpoeng i periodene som denne beregningen knytter seg til.

8) Arbeiderpartiets svake nedkjøling på fylkesmålingene 2012–2013 ser vi igjen i denne beregningen. Ap ble notert over 30 pst på poll of polls fylkesmålinger ved siste årsskifte.

9) Miljøpartiet De Grønne er i vekst på en rekke fylkesmålinger, men fordi vi ikke har målinger fra MDG i alle fylkene har vi ikke angitt tall for MDG under.

10) Tabellen under må leses i lys av at de fleste fylkesmålingene er vektet mot 2011 (Respons og InFact).

11) Vi retter en hjertelig takk til vår leser Nils Aksel Horvei som har utført beregningene som ligger til grunn for tallene under.

Sist publiserte fylkesmåling vs målinger før 1. mai 2013

Siste Før 1. mai 2013
Ap 28,2 29,3
Sp 4,8 5,3
SV 4,2 4,5
Frp 15,3 15,1
H 33 32,7
KrF 5,2 5,1
V 4,8 4,3
Ap+Sp+SV 37,2 39,1
Frp+H 48,3 47,8
Frp+H+KrF+V 58,3 57,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V