Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stabilitet

Publisert 30. juni 2013. Sist endret 30. juni 2013.

Ni landsomfattende stortingsmålinger ble publisert i juni pluss et stort antall fylkesmålinger.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mai 28,9 31,8 16,0 4,7 4,5 5,3 4,7 1,4 1,5 1,3
Snitt juni 28,6 32,0 16,4 4,3 4,5 5,3 4,2 1,5 1,5 1,5
Endring -0,3 0,2 0,3 -0,3 0,1 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,2
Sterkeste 31,6 36,2 19,9 5,1 5,7 7,2 5,4 2,2 2,8 3,7
Svakeste 25,2 29,1 13,2 3,8 3,7 3,8 3,2 0,0 1,0 0,0
Sprik 6,4 7,1 6,7 1,3 2,0 3,4 2,2 2,2 1,8 3,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mai og i juni.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Kantar / TV2 3,4 -0,7 -1,3 -1,2 -0,2 -1,0 -1,9 0,6 1,2 1,1 3/6-2013
Norstat / NRK 0,2 -2,3 0,5 -0,2 1,2 -0,6 1,2 -0,1 -0,3 0,3 6/6-2013
Norfakta / Nat. / KK -0,2 -0,5 0,8 0,2 -0,3 1,0 -0,4 -0,2 0,1 -1,7 8/6-2013
InFact / VG -1,0 -1,0 1,4 -0,1 -0,1 0,5 0,4 0,3 -0,4 0,1 9/6-2013
Opinion / ANB -3,5 1,0 3,7 -0,5 0,2 -0,7 -0,8 0,5 0,1 0,2 13/6-2013
Respons / Aftenp / BT / Adressa -2,9 1,5 1,3 -0,5 -0,2 1,3 -0,4 0,8 -0,4 -0,5 15/6-2013
Sentio / DN -0,4 0,4 1,9 0,5 0,5 -1,8 -0,9 -0,2 -0,7 0,5 22/6-2013
Ipsos / Dagbladet 3,4 -2,9 0,2 -1,2 -0,2 1,0 -2,0 0,0 -0,1 1,6 22/6-2013
Norstat / VL -1,9 3,8 -1,2 -0,5 0,0 0,6 -0,2 -0,4 -0,1 0,0 27/6-2013
Snitt disse målingene -0,3 -0,1 0,8 -0,4 0,1 0,0 -0,6 0,1 -0,1 0,2

1) Stabilitet preger partienes kamp om velgernes gunst.

2) Høyre har på de siste åtte månedssnittene hatt 56 eller 57 stortingsmandater. Arbeiderpartiet har hatt 50-52.

3) Fremskrittspartiet har på ni av de siste ti månedssnittene hatt 30 mandater.

4) Avstanden mellom Høyre og Arbeiderpartiet på snittet av ni landsmålinger var i mai 2,9 prosentpoeng – 31,8 vs 28,9.

5) I juni var avstanden 3,4 – 32,0 vs 28,6. Økningen var 0,5.

6) Avstanden på poll of polls fylkesmålinger har i juni også vokst med 0,5 – basert på sist publiserte måling i hvert av landets fylker, og samme antall godkjente stemmer som i 2009. Den 1. juni var nivåene 33,1 vs 28,5 – avstand 4,6. Den 30. juni var nivåene 33,1 vs 28,0 – avstand 5,1.

7) Årsaken til at avstanden mellom Høyre og Arbeiderpartiet ved utgangen av juni var 5,1 på poll of polls fylkesmålinger vs 3,4 på snittet av landsmålingene, er trolig i hovedsak at relativt flere av fylkesmålingene er vektet mot 2011 (Respons og InFact).

8) Av landsmålingene er bare to av ni vektet mot 2011. Høyres baromettertall er som regel sterkere med vekting mot 2011. Men vi ser at endringene for de to beregningsmåtene var den samme i juni.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Juni 2013 52 67 76 69 76 1 0 55 85 94 92 71 101 62
Mai 2013 52 68 77 69 77 1 0 55 83 92 91 72 100 63
April 2013 50 66 75 67 75 1 0 56 85 94 93 73 102 64
Mars 2013 52 68 77 69 77 0 0 55 84 93 92 72 101 63
Februar 2013 51 67 76 68 76 0 0 57 85 94 93 74 102 65
Januar 2013 52 66 75 68 75 0 0 57 87 96 94 73 103 64
Desember 2012 52 67 76 69 78 1 0 54 83 92 92 72 101 63
November 2012 53 68 77 70 78 1 0 54 83 92 91 71 100 62
Oktober 2012 51 65 73 66 74 0 0 58 88 96 96 74 104 66
September 2012 54 64 74 72 74 1 0 62 92 102 94 74 104 64
August 2012 54 63 71 70 79 1 0 57 88 96 97 74 105 66
Juli 2012 53 64 73 71 79 0 0 55 88 97 96 72 105 63
Juni 2012 53 68 76 69 77 1 0 55 84 92 92 71 100 63
Mai 2012 54 69 78 71 79 1 0 54 82 91 90 71 99 62
April 2012 53 69 77 70 79 1 0 52 82 90 91 69 99 61
Mars 2012 58 75 84 76 84 0 0 49 77 86 85 66 94 57
Februar 2012 62 78 87 79 88 0 0 47 73 82 82 65 91 56
Januar 2012 60 76 85 78 86 1 0 51 75 84 83 68 92 59
Desember 2011 56 72 81 74 83 0 0 52 79 88 88 70 97 61
November 2011 55 71 80 73 82 1 0 52 79 88 88 70 97 61
Oktober 2011 59 75 84 76 84 1 0 51 76 85 84 68 93 59
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

9) I juni viste seks av ni landsmålinger mandatflertall for Frp og Høyre. Disse partiene var i mindretall på målingene til VG/InFact, DN/Sentio og Ipsos/Dagbladet.

10) Basert på siste måling i hvert av landets 19 fylker, er Frp og Høyre i mindretall med 84 av 169 mandater.

11) Miljøpartiet De Grønne er i vekst. Juni-snittet ble partiets sterkeste noensinne med 1,7.

12) Juni 2013 ble et gjennombrudd for MDG. For første gang vant partiet distriktsmandat på fylkesmålinger, i Oslo. MDG er i vekst i Akershus, og nærmer seg kampen om sistemandatet i fylket. Avstanden til mandat i Sør-Trøndelag er foreløpig større, tross en sterk kommunevalgmåling fra Sentio i Trondheim.

Juni 2009 vs valg 2009 vs juni 2013

jun.09 valg 09 jun.13
Ap 32,8 35,4 28,6
Sp 5,7 6,2 4,5
SV 7,2 6,2 4,3
Ap+Sp+SV 45,7 47,8 37,4
Frp 26,1 22,9 16,4
H 13,6 17,2 32
KrF 5,9 5,5 5,3
V 5,6 3,9 4,2
Frp+H+KrF+V 51,2 49,5 57,9

Juni 2009 og juni 2013: Snitt nasjonale stortingsmålinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook