Poll of polls

Hva er partienes nivåer i Nord-Norge?

Publisert 26. juni 2013. Sist endret 26. juni 2013.

Målinger Nord-Norge, InFact for Nordlys, publisert 26. juni 2013.

1) InFact har i tre separate undersøkelser for Nordlys målt Nordland, Troms og Finnmark.

2) InFact har dessuten benyttet svarene fra respondentene i de tre undersøkelsene til å utarbeide en meningsmåling for landsdelen som helhet.

3) Omregnes målingene i de tre fylkene til et resultat for landsdelen samlet, forutsatt samme antall godkjente stemmer i hvert fylke som i 2009, blir nivåene Ap 31,1 vs Høyre 25,4. Se tabell under.

4) I målingen for landsdelen samlet var nivåene Ap 37,8 vs Høyre 21,3.

5) Ap fikk på fylkesmålingene 27,7 i Nordland og 28,5 i Troms. Målinger på dette nivået i de to fylkene som i 2009 leverte 85 pst av stemmene i landsdelen, kan vanskelig samsvare med 37,8 i Nord-Norge som helhet – som landsdelsmålingen viste.

6) Det kan også knyttes andre spørsmål til målingene, slik disse ble gjengitt av Nordlys:

(i) Ap ble notert til 82,5 pst i gruppen 18-29 år i Finnmark og 14,9 pst i gruppen over 65 år.

(ii) Rødt ble notert til 31,8 pst i gruppen over 65 i Finnmark.

(iii) Rødt ble målt større enn Frp i Finnmark.

(iv) Ap ble notert til 64,6 pst i gruppen 18-29 år i landsdelen som helhet.

(v) Rødt ble notert til 17,3 pst i gruppen over 65 år i landsdelen som helhet.

(vi) Rødt er iflg landsdelsmålingen det fjerde største partiet i Nord-Norge med 6,2 pst. Rødt er i denne undersøkelsen større enn Sp, SV, KrF og Venstre i vår nordligste landsdel. Rødt fikk 1,3 pst i landsdelen som helhet i 2009 – fordelt på 1,4 i Nordland, 1,5 i Troms og 0,8 i Finnmark.

7) Fordi det er vanskelig å harmonere landsdelsmålingen og de tre fylkesmålingene sett samlet, er det på bakgrunn av Nordlys’ oppslag ikke enkelt å vurdere partienes nivåer i vårt nordligste landsdel på tidspunktet målingene ble tatt opp – 24. juni 2013.

Se nærmere Nordlys 26. juni 2013 sidene 16-17.

Nordland, Troms og Finnmark – InFact for Nordlys, opptatt 24. juni 2013

InFact juni 13 2009 Forholdstall "Landstendens" Juni 13 % 2009 %
Ap 78182 98688 0,79 28 31,1 39,3
Sp 17038 19364 0,88 5,5 6,8 7,7
SV 12345 19309 0,64 4 4,9 7,7
R 10534 3370 3,13 4,1 4,2 1,3
Frp 38889 61063 0,64 14,6 15,5 24,3
H 63882 29271 2,18 37,5 25,4 11,7
KrF 8415 8846 0,95 5,2 3,4 3,5
V 8264 5954 1,39 5,4 3,3 2,4

Beregningen forutsetter samme antall godkjente stemmer som i stv 2009:
Nordland 129.703
Troms 84.216
Finnmark 37.097
Sum Nordland og Troms 213919
Sum Nordland, Troms, Finnmark 251016
Beregningen kan gi sum prosentandeler i kolonnen for "landstendens" på over 100, se nærmere OM-siden på pollofpolls.no om beregningsmåten.

Landsdelsmåling InFact for Nordlys, opptatt 24. juni, vs fylkesmålingene opptatt samme dag

Landsdelsmålingen Fylkesmålingene
Ap 37,8 31,1
Sp 4,6 6,8
SV 4,3 4,9
R 6,2 4,2
Frp 12,6 15,5
H 21,3 25,4
KrF 2,7 3,4
V 2,7 3,3

Landsdelsmålingen: Nord-Norge som helhet – InFact for Nordlys – 1.522 spurte 24. juni 2013.
Fylkesmålingene: Målinger Nordland (500 sp), Troms (523 sp), Finnmark (499 sp) – InFact for Nordlys, opptatt 24. juni 2013 – landsdelen samlet forutsatt (i) målingene, (ii) fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som stv 2009.
Landsdelsmålingen har iflg Nordlys samme antall spurte som summen av de tre fylkesmålingene (1.522).

Nordland og Troms – InFact for Nordlys, opptatt 24. juni 2013

InFact juni 13 2009 Forholdstall "Landstendens" Juni 13 % 2009 %
Ap 59930 81854 0,73 25,9 28 38,3
Sp 16667 17751 0,94 5,8 7,8 8,3
SV 11343 16320 0,7 4,3 5,3 7,6
R 6898 3071 2,25 2,9 3,2 1,4
Frp 35995 52786 0,68 15,6 16,8 24,7
H 58429 25751 2,27 39 27,3 12
KrF 7747 7820 0,99 5,4 3,6 3,7
V 7856 5107 1,54 6 3,7 2,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner